Porozumienie partii demokratycznej lewicy

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej uchwala Porozumienie partii demokratycznej lewicy, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Treść porozumienia (załącznik nr 1):

Pewni, że obecnie nie ma dla lewicy polskiej ważniejszego zadania niż odsunięcie od władzy prawicy szkodzącej Polkom i Polakom,

Świadomi, że pokonanie prawicy wymaga zwycięstwa w najbliższych wyborach ugrupowań obecnej opozycji,

Przekonani, że droga do zwycięstwa wiedzie przez współpracę, a nasze ugrupowania znacznie więcej łączy niż dzieli,

1. Powołujemy wspólnie porozumienie partii lewicowych w celu doprowadzenia do wspólnego startu w najbliższych wyborach samorządowych i parlamentarnych.

2. Postanawiamy, że nazwa porozumienia zostanie wspólnie ustalona w najbliższym czasie.

3. Ustalamy, że nasze porozumienie jest otwarte dla innych demokratycznych partii, stowarzyszeń i organizacji podzielających nasze poglądy.

Polska Partia Socjalistyczna
Unia Pracy
Socjaldemokracja Polska
Wolność i Równość

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry