PPS za powszechną edukacją klimatyczną

16AA40C8-D28F-457E-B11F-52E91DA67A9C
ZOBACZ TAKŻE

Co to PPS?

„Dotychczasowe rządy III RP nie potrafiły zaspokoić potrzeb ludzi pracy…”

Ukazał się raport Okrągłego Stołu Edukacji Klimatycznej pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska Partia Socjalistyczna przyłożyła się do powstania dokumentu i podpisała się pod jego założeniami. W pracach Okrągłego Stołu reprezentował nas Rzecznik Prasowy PPS Cezary Żurawski.

Pełną treść raportu można przeczytać pod tym linkiem. Poniżej fragment dokumentu będący wkładem PPS.

Treść stanowiska PPS w raporcie

Edukacja klimatyczna jest jednym z kluczowych elementów polityki społecznej państwa. Świadomość społeczeństwa, wiedza, a także zdolność do implementowania zdobytych w efekcie kształcenia umiejętności, doprowadzi do podejmowania korzystnych dla klimatu proekologicznych rozwiązań. Tylko świadome i wykształcone społeczeństwo będzie mogło wywierać presję na ośrodki decyzyjne.

Środki te i metodykę opisuje z wielką wnikliwością pierwszy Raport Okrągłego Stołu. Podsumowanie rekomendacji Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej wskazuje na konieczność rozwinięcia efektu pracy uczestników w drugim Raporcie.

Przedmiotem naszych rozważań jest udział Polskiej Partii Socjalistycznej w tworzeniu i realizacji tego projektu. Widzimy naszą rolę w upowszechnianiu wniosków zawartych w raportach i pracy parlamentarzystów na rzecz tworzenia podstaw prawnych dla rozwoju edukacji klimatycznej. Komisja Programowa XLIV Kongresu w projekcie deklaracji ideowej zawarła m.in. następującą treść w rozdziale Ekologia:

„Propracownicza zielona rewolucja. Przebudujemy polską sieć energetyczną od podstaw, dbając o najważniejszy jej element – pracowników. Redukcja emisji gazów cieplarnianych może mieć miejsce tylko z zachowaniem szacunku dla pracowników w sektorze energetycznym. Jeśli chcemy odejść od węgla, ropy i gazu jako gospodarka, musimy najpierw zapewnić nową, równie płatną pracę każdemu pracownikowi sektora wydobywczo-energetycznego, z bezpłatnym przekwalifikowaniem.”

Jak wynika z dokumentu, socjaliści są żywo zaangażowani w tworzenie proekologicznej polityki naszego państwa. Temat klimatu i ekologii jest od dawna częścią działalności publicystycznej naszych członków, a przecież publicystyka i działalność wydawnicza to ważny element edukacji.

Wiedza o klimacie i ekologii, dzięki wysiłkowi ośrodków naukowych i organizacji pozarządowych, jest dość bogato reprezentowana. Brakuje działań rządu w zakresie edukacji publicznej. Należy wzbudzić potrzebę i pokierować dostępem do wiarygodnych i rzetelnych źródeł. Nie wystarczy jednak sama edukacja. Musimy dążyć do powstania proekologicznych postaw indywidualnych. Psychologia zna pojęcie identyfikacji z posiadaną wiedzą.

Nie wystarczy wiedzieć – z wiedzy powinna wynikać potrzeba określonego zachowania. Elementy tej tezy znajdują się w przedstawionych materiałach w sposób pośredni. Może należy wskazać te metody nauczania, które zaszczepiają taką postawę wśród uczniów i studentów.

Promowanie i nauczanie wiedzy o klimacie będzie prawdopodobnie wymagało wsparcia, szczególnie w szkolnictwie podstawowym i średnim, w działalności pozaszkolnych ośrodków edukacyjnych. Klimatologia to dosyć hermetyczna wiedza i wymaga specjalistycznego wsparcia w procesie nauczania. Nowelizacja prawa oświatowego autorstwa obecnego rządu może to utrudniać.

Przewiń do góry Skip to content