Płock: Spotkanie o przeszłości i przyszłości PPS

CA7DDD6E-C6AD-4FF8-893D-4CB6FA7806D0

Z inicjatywy Komitetu Okręgowego PPS w Płocku odbyło się w dniu 26 maja 2022 roku uroczyste spotkanie w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego poświęcone 130-leciu Polskiej Partii Socjalistycznej, które przypada w listopadzie.

W dniach 17-23 listopada 1892 roku w Paryżu odbył się pierwszy, założycielski Kongres, który zebrał grupę polskich działaczy socjalistycznych rozproszonych w całej Europie. Podjętą wówczas znaczącą dla Polski decyzję o powołaniu Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, który zapoczątkował działalność Polskiej Partii Socjalistycznej.

Referat pt. „130. rocznica powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Rola Józefa Piłsudskiego” wygłosił dr Andrzej Ziemski – przewodniczący Komisji Historycznej PPS. Wywiązała się wśród obecnych ciekawa dyskusja na temat zarówno historycznych doświadczeń PPS – najstarszej polskiej partii politycznej, która cały czas działa w polskim życiu publicznym. Część wątków w dyskusji dotyczyła problemów współczesnych Polski, spraw ustrojowych, Konstytucji.

W spotkaniu, które prowadził dr Grzegorz Gołębiewski, przewodniczący sekcji historycznej
Towarzystwa Naukowego Płockiego wzięło udział ponad 30 osób z różnych środowisk Płocka. Obecni byli również członkowie organizacji płockiej PPS z towarzyszami: Tadeuszem Pankowskim i Zbigniewem Dymke.

W spotkaniu udział wzięli również towarzysze z władz centralnych PPS – Waldemar Błaszczuk,
przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej PPS i Bogdan Chrzanowski, wiceprzewodniczący Rady Naczelnej PPS. Spotkanie płockie inauguruje obchody 130-lecia Polskiej Partii Socjalistycznej. Rada Naczelne PPS podjęła decyzję o powołaniu Komitetu Obchodów 130-lecia PPS. Na czele Komitetu stoi Honorowy Przewodniczący PPS, tow. Bogusław Gorski.

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry