Stanowisko PPS ws. handlu prawami do emisji CO2 i wydatkowaniem zysków

18 maja 2022 roku ukazał się raport1 stworzony przez „Client Earth”, międzynarodową organizację NGO, która monitoruje i inicjuje rozwiązania prawne na rzecz ekologii. Raport zatytułowany „Kreatywna księgowość. Jak Polska marnuje środki z EU ETS” stwierdza, że Polska marnuje miliardy euro ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU ETS).

Rząd w swej retoryce twierdzi, że wzrost cen energii jest między innymi spowodowany polityką ETS, a szczególnie urynkowieniem handlu emisjami powodującym wzrost cen uprawnień do emisji. Rząd jednak pomija fakt, że Polska zarabia na tym handlu, gdyż zyski trafiają w dużej części do naszego budżetu. Rok 2021 był szczególnie korzystny, generując ponad 25 mld złotych zysku. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, przynajmniej połowa tych zysków powinna być wykorzystana na rzecz transformacji energetycznej.

Niestety rządy prawicy wykazują niechęć do działań proekologicznych. Mimo kwiecistych zapewnień mamy ustawę „antywiatrakową” i niekorzystne rozwiązania prawne dla producentów energii opartych o Odnawialne Źródła Energii. Także rozliczanie i wykorzystanie zysków z handlu emisjami jest nietransparentne.

Polska Partia Socjalistyczna oczekuje przedstawienia wiarygodnego raportu z wykorzystania środków z handlu prawami do emisji CO2 i opracowania kompleksowego programu wykorzystania ich w przyszłości.

1 https://www.clientearth.pl/najnowsze-dzialania/dokumenty/kreatywna-ksiegowosc-jak-polska-marnuje-srodki-z-eu-ets/

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry