Wspominamy Towarzysza Grzegorza Ilkę (1963-2019)

uid_4d321936f88bb7bf51c5b06f5bda58eb1552746281471_width_1280_play_0_pos_0_gs_0_height_720_w-2016-r-grzegorz-ilka-zostal-odznaczony-krzyzem-wolnosci-i-solidarnosci-fot-ipn

Minęły trzy lata od kiedy w wieku 55 lat odszedł od nas Towarzysz Grzegorz Ilka. Choć był wciąż młodym człowiekiem, jego działalność polityczna wystarczyłaby na kilka życiorysów.

Przed 1989 związał się z lewicową opozycją antykomunistyczną. Wtedy zajmował się drukiem, redagowaniem i kolportowaniem niezależnej prasy lewicowej m.in. „Robotnika”, „Robotnika Pomorza Zachodniego”, „Naprzód”, „Magazyn Robotnika”, „Praca, Płaca, BHP”, „Robotnik Mazowiecki”, „Warszawianka”, „Solidarność HBB” i innych. Był jednym z założycieli podziemnego Wydawnictwa im. Olofa Palme oraz członkiem Grupy Politycznej „Robotnik”. Organizował Miesiąc Prasy Zakładowej NSZZ „Solidarność” w 1987.

Współzałożyciel i działacz pacyfistycznego „Ruchu Wolność i Pokój”. Współtwórca i wieloletni działacz odrodzonej Polskiej Partii Socjalistycznej, do 1989 sekretarz Centralnego Komitetu Wykonawczego. Członek jej odłamów: PPS-Rewolucja Demokratyczna, następnie TKK PPS. Od 1990 do odejścia z partii w 1995 ponownie członek oraz sekretarz CKW PPS. W wyborach parlamentarnych w 1991 kandydat na posła do Sejmu z listy Ruchu Demokratyczno-Społecznego. W latach 1996–2000 działacz Unii Pracy.

Wiele swojego czasu poświęcił polskiemu ruchowi związkowemu. Był współzałożycielem i do 2014 przewodniczącym, a od 2014 wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”, związał się zawodowo z OPZZ.

Od 2009 ponownie członek Polskiej Partii Socjalistycznej. Na 40. Kongresie PPS wybrany do Rady Naczelnej, objął funkcję sekretarza jej Prezydium. W ramach porozumienia wyborczego PPS z Zielonymi kandydat z listy tej drugiej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014.

Towarzysz Ilka był odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” „za działalność na rzecz kultury niezależnej”, Odznaką Honorowa za Zasługi dla Ochrony Pracy i Odznaką „Zasłużony dla OPZZ”.

W dniu rocznicy  śmierci Towarzysza Ilki pamiętamy o jego wkładzie w ruch lewicowy i odradzającą się Polską Partię Socjalistyczną.

Cześć jego pamięci!

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry