Portugalscy Socjaliści górą! Gratulacje dla premiera Costy

08octportugal

Jak sugerują badania exit poll, portugalska Partia Socjalistyczna zwyciężyła we wczorajszych wyborach parlamentarnych, osiągając wynik ok. 44%. Tow. Wojciech Konieczny w imieniu Polskiej Partii Socjalistycznej przesyła serdeczne gratulacje Tow. Coście, Sekretarzowi Generalnemu PS. Pełen tekst w językach polskim i angielskim poniżej.

Treść w języku polskim

Antonio Costa
Sekretarz Generalny Partii Socjalistycznej
Premier Republiki Portugalskiej

Szanowny Towarzyszu Sekretarzu Generalny,

Serdecznie gratuluję portugalskiej Partii Socjalistycznej wysokiego wyniku we wczorajszych wyborach parlamentarnych. Mam nadzieję, że będzie on podstawą do silnego rządu socjalistycznego z Towarzyszem na czele w roli Prezesa Rady Ministrów.

Polscy socjalistki i socjaliści patrzą na portugalską Partię Socjalistyczną jako na przykład efektywnej organizacji walczącej o godne życie ludzi pracy Portugalii.

W imieniu całej Polskiej Partii Socjalistycznej oraz członkiń i członków naszego Koła Parlamentarnego życzę Tow. Przewodniczącemu dalszych sukcesów w polityce parlamentarnej oraz rozwoju partii.

Do wszystkich członków Portugalskiej Partii Socjalistycznej: Parabéns, camaradas!

Z socjalistycznym pozdrowieniem,

Wojciech Konieczny
Przewodniczący Rady Naczelnej
Polskiej Partii Socjalistycznej

English translation

António Costa
Prime Minister of Portugal
Secretary-General
  of the Portuguese Socialist Party

Esteemed Comrade Secretary-General,

I would like to extend my congratulations to you and the Portuguese Socialist Party on the day of your victory in the parliamentary elections. The people have spoken: they want a strong socialist government in your country, led by you as prime minister.

Polish socialists look up to the Portuguese Socialist Party as an example of a highly effective political organization fighting for the dignity of the Portuguese working class.

On behalf of the Polish Socialist Party and our Members of Parliament, I wish you every success – both in parliamentary politics and in party building.

And to all members of the Portuguese Socialist Party: Parabéns, camaradas!

Sincerely,
Wojciech Konieczny
Senator of the Republic of Poland
Chairman of the General Council
  of the Polish Socialist Party

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry