Uchwała Rady Naczelnej PPS ws. współpracy z Kołem Parlamentarnym PPS

Rada Naczelna PPS, w oparciu o Art. 12 Statutu PPS, z satysfakcją odnotowuje powstanie Koła Parlamentarnego PPS i ustala następujące zasady współpracy:

 1. Koło Parlamentarne PPS reprezentując Partię w Sejmie i Senacie RP, działa w imieniu i na rzecz PPS. Do Koła należą członkowie PPS, będący posłami lub senatorami oraz inni posłowie i senatorowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w Kole oraz kierują się w pracy parlamentarnej zasadami równości, siostrzeństwa i braterstwa. Przewodniczącym Koła może być wyłącznie członek Polskiej Partii Socjalistycznej.
 2. Rada Naczelna wyraża zgodę na korzystanie z symboli Partii przez Koło Parlamentarne PPS.
 3. Koło Parlamentarne PPS, w porozumieniu z władzami partii:
  • przygotowuje i składa w parlamencie projekty ustaw, uchwał i poprawek wyrażające stanowisko PPS;
  • zgłasza interpelacje i zapytania poselskie oraz oświadczenia senatorskie;
  • podejmuje interwencje poselskie w sprawach zgłaszanych przez członków PPS.
 4. Prezydium Rady Naczelnej PPS ocenia działalność Koła Parlamentarnego.
 5. Przewodniczący KP PPS oświadcza, że projekt niniejszych zasad jest zaakceptowany przez Koło Parlamentarne.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry