Uchwała Rady Naczelnej PPS ws. potwierdzenia zwołania XLIV Kongresu PPS

Rada Naczelna PPS potwierdza zwołanie XLIV Kongresu PPS na dzień 19 marca 2022 roku. Rozpoczęcie obrad ustala się na 11:00. W przypadku braku kworum w zaplanowanym terminie porządku obrad, obrady rozpoczną się w drugim terminie.

Ze względu na sytuację epidemiczną i możliwe obostrzenia uniemożliwiające przeprowadzenia Kongresu w zaplanowanym terminie, Rada Naczelna ustala rezerwowy termin przeprowadzenia Kongresu na 11 czerwca 2022 roku.

Rada Naczelna ustala miejsce przeprowadzenia Kongresu na ul. Marszałkowską 115 w Warszawie.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry