Uchwała CKW PPS ws. łódzkiej konferencji wojewódzkiej

CKW na posiedzeniu w dniu 28.12.2021 zgodnie ze swoimi kompetencjami podjął
uchwałę dotyczącą wykonania poniższej uchwały RN.

Uchwała Rady Naczelnej PPS ws. łódzkiej konferencji wojewódzkiej
RN PPS / 11 grudnia 2021

Rada Naczelna PPS zobowiązuje Centralny Komitet Wykonawczy do
przeprowadzenia łódzkiej Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej do 14 stycznia
2022 roku. Konferencja może się odbyć po uprzedniej kontroli dokumentów
przeprowadzonej przez członka CKW. Dokumenty powinny dotyczyć poprzedniej
Rady Wojewódzkiej – jej działalności przez okres do Ostatniego Posiedzenia
Łódzkiej Rady Wojewódzkiej.

CKW stwierdza, że Łódzka Rada Wojewódzka nie dopełniła obowiązków wykonania
powyższej uchwały. W związku z tym CKW podjął uchwałę o nie uznaniu Łódzkiej
Rady Wojewódzkiej ze względu na braki formalne, a co za tym idzie o
niedopuszczenie delegatów wybranych na wadliwej Konferencji Wojewódzkiej do
uczestnictwa w Kongresie PPS.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry