Stanowisko RN PPS ws. stanu ochrony zdrowia w Polsce

Obchodzony 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest dobrą okazją, by użyć stwierdzenia: „Byt kształtuje świadomość”. Kryzys społeczny, jakim niewątpliwie jest niepewność dotycząca sytuacji mieszkaniowej, pracowniczej, klimatycznej czy politycznej w Polsce, odciska piętno na całych pokoleniach. Wzrasta zarówno świadomość społeczna, jak i zapadalność na choroby dotyczące ludzkiej psychiki.

Jednocześnie władze nie podejmują realnych działań na rzecz poprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Sytuacja kadrowa jest krytyczna. Bezproblemowy dostęp do świadczeń jest przywilejem, z którego korzystać mogą jedynie elity.

Wzywamy rządzących do poważnego traktowania głosu ekspertek i ekspertów, samorządów i związków ochrony zdrowia. Dobro pacjentów i pacjentek, dobro obywatelek i obywateli, jest priorytetem socjalistek i socjalistów. Dlatego również będziemy z pełnym zaangażowaniem wspierać protestujący wciąż w Białym Miasteczku, jak i w reszcie kraju, personel medyczny.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry