Przewodniczący: Stanowisko w sprawie ustawy „Lex TVN”

Jedną  z uznawanych przez nas zasad ustroju socjalistycznego jest prawo jednostki do swobodnego wyrażania swoich poglądów. Tej wolności musi towarzyszyć swobodny dostęp do informacji i poglądów innych, bez względu na to, czy podzielamy te poglądy. Narzędziem do realizacji tej zasady jest rzeczywisty pluralizm mediów. Władza nie ma prawa do zawłaszczania mediów  jak to zrobiono z telewizją publiczną, ale nie ma tez prawa likwidować lub ograniczać działalność mediów głoszących  nieuzgodnione z nią poglądy i w jakiejkolwiek postaci  zapobiegać medialnej kontroli jej działalności.

Stacja TVN, a szczególnie TVN 24 reprezentuje w dużej mierze obce nam poglądy neoliberalne i często krytykuje poczynania lewicy, ale w przeciwieństwie do TVP podaje z reguły rzetelne informacje.

Jako PPS nigdy nie popieraliśmy podporządkowania mediów jednej opcji politycznej jak to miało miejsce za czasów PRL , a widzimy, że Zjednoczona Prawica dąży uparcie do przywrócenia tego stanu w obecnej Polsce. Charakterystyczna i oburzająca była wypowiedź posła Suskiego wskazująca na prawdziwe uzasadnienie przygotowania tej ustawy, aby uzyskać wpływ na TVN przez PiS.

 Z poglądami z którymi się nie utożsamiamy chcemy polemizować w otwartej i uczciwej dyskusji, a nie poprzez zamykanie ust przeciwnikom.

 Oburzające jest też dla nas forsowanie nowej ustawy medialnej wbrew interesom politycznym, gospodarczym i obronnym naszej Ojczyzny. Polska nie żyje w wyizolowanym świecie, a naszym podstawowym interesem nie jest nie istniejąca  w rzeczywistości „suwerenność”, lecz harmonijna i przynosząca korzyści wszystkim, współpraca z zaprzyjaźnionymi narodami.

Mamy nadzieje, że twarda postawa senatu, poparta refleksją ze strony niektórych, bardziej światłych posłów obozu rządzącego, zapobiegnie końcowemu przyjęciu tej ustawy, w imię rzeczywistej racji stanu.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry