Uchwała CKW ws. przygotowań do XLIV Kongresu zwyczajnego Polskiej Partii Socjalistycznej

Na podstawie uchwały Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej z dnia 19 czerwca 2021 roku w oparciu o art. 38 statutu Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalonego przez 37 Kongres PPS w 2003 roku, ze zmianami uchwalonymi przez  40-sty Kongres PPS w dniu 27 czerwca 2009 roku i 41-szy Kongres PPS w dniu 15 grudnia 2012 roku

Uchwala co następuje:

  • 1. CKW PPS zobowiązuje koła terenowe i środowiskowe oraz Rady Wojewódzkie do przedstawienia listy członków do 31 sierpnia 2021 roku na stan z dnia 30 sierpnia 2021 roku.
  • 2. CKW PPS zobowiązuje do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych kół partyjnych, wyboru władz kół oraz rekomendacji delegatów na kongres do dnia 31 sierpnia 2021 roku, oraz do powiadomienia CKW PPS na adres mail ckw@ppspl.eu o dacie, godzinie i miejscu zebrania na przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem, w celu wystosowania delegata CKW PPS.
  • 3. CKW PPS zobowiązuje komitety okręgowe do przeprowadzania konferencji okręgowy do końca września 2021 roku oraz do powiadomienia CKW PPS na adres mail ckw@ppspl.eu o dacie, godzinie i miejscu konferencji na przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem, w celu wystosowania delegata CKW PPS.
  • 4. CKW PPS zobowiązuje Rady Wojewódzkie do odbycia konferencji wojewódzkich, oraz wyboru delegatów na kongres między październikową a listopadową radą naczelną. Należy również powiadomić CKW PPS na adres mail ckw@ppspl.eu o dacie, godzinie i miejscu konferencji na przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem, w celu wystosowania delegata CKW PPS.
  • 5. CKW PPS zobowiązuje wszystkich członków partii do niezwłocznego uregulowania składek członkowskich w tym składek, do których zobowiązali się członkowie statutowych władz partii.
  • 6. CKW PPS przypomina o konieczności przeprowadzenia konferencji okręgowych oraz wojewódzkich w formie zgromadzenia ogólnego, jeżeli łączna ilość członków wynosi mniej niż 150 osób.
  • 7. CKW PPS ustala, iż w kongresie mogą brać udział wyłącznie delegaci, którzy uiścili opłatę kongresową na przynajmniej 30 dni przed planowanym terminem kongresu.

Marcin Klos
Przewodniczący
Centralnego Komitetu Wykonawczego
Polskiej Partii Socjalistycznej

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry