Stulecie uchwalenia Konstytucji marcowej

Kancelaria Senatu RP zorganizowała konferencję naukową poświęconą setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej. Wydarzenie miało miejsce w siedzibie senatu 17 marca.

Konstytucja marcowa 1921 (Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej) – ustawa konstytucyjna uchwalona przez Sejm Ustawodawczy, opublikowana 1 czerwca 1921. Mimo uchwalenia w 1921 roku wiele jej postanowień weszło w życie dopiero po wyborach do parlamentu w 1922 roku i wyborze prezydenta. Obowiązywała do 23 kwietnia 1935.

W trakcie konferencji zaprezentowali swoje referaty:

– prof. Rafał Chwedoruk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, wystąpienie nt. „Myśl konstytucyjna Polskiej Partii Socjalistycznej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej”,

– dr Bartosz Machalica, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, wystąpienie nt. „Od „Republiki Ludowej” do Konstytucji Marcowej. Parlamentarzyści lewicy wobec kompromisu konstytucyjnego 1921 roku”,

– dr Janusz Gmitruk, Zakład Historii Ruchu Ludowego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wystąpienie nt. „Ludowa wizja Konstytucji RP z 17 marca 1921 r.”,

– dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, wystąpienie nt. „System polityczny państwa według Konstytucji RP z 17 marca 1921 r.”.

W konferencji uczestniczyli między innymi towarzysze senator Wojciech Konieczny przewodniczący RN PPS, Bogusław Gorski, Honorowy przewodniczący PPS, Cezary Żurawski przewodniczący OKW PPS, oraz redaktor naczelny Przeglądu Socjalistycznego Andrzej Ziemski.

Poznaj socjalistów!

PPS jest najstarszą partią polityczną w Polsce. Poznaj nasze dążenia i cele: działania parlamentarne, manifestacje i nie tylko. Od 1892 roku do dziś.

Przewiń do góry