Interwencja Sen. Koniecznego ws. działań IPN

DSCF6730(2)2

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego IPN wszczął procedurę likwidacji pomnika Jana Martyniaka, członka GL-WRN, w miejscowości Jaworzno. Wszystko wskazuje na to, że „historycy” z IPN nierozróżnianą GL WRN (Gwardia Ludowa PPS) o GL powołanej przez PPR.

W związku z tą bezprecedensową próbą dyskredytacji historii Polskiej Partii Socjalistycznej towarzysz Przewodniczący RN PPS senator Wojciech Konieczny, zwrócił się z następującym pismem do pana dr Andrzeja Sznajdera Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach:

Treść pisma Tow. Wojciecha Koniecznego

Pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie faktem dyskredytowania oraz próbą doprowadzenia do zapomnienia bohaterów Polskiej Partii Socjalistycznej, walczących i oddających życie za Polskę! Uznanie pomnika 19-letniego partyzanta Jana Martyniaka za niezgodny z „art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego” jest skandalem!

Jan Martyniak, członek GL-WRN, czyli Gwardii Ludowej PPS Wolność, w 1943 roku brał udział w akcji uwolnienia pięciu przetrzymywanych w obozie jenieckim w Jaworznie angielskich lotników. Podczas wycofywania się z obozu, socjalistyczni partyzanci natknęli się na niemiecki patrol. Doszło wtedy do strzelaniny, w której Jan Martyniak zginął, osłaniając swoich kompanów. W miejscu śmierci Martyniaka w Jaworznie zbudowano pomnik, pod którym wciąż stawiano znicze i kwiaty.

Uznanie pomnika Jana Martyniaka za propagowanie systemu totalitarnego wynikać może z niewiedzy, skrajnej niekompetencji oraz braku weryfikowania faktów. GL-WRN, czyli Gwardia Ludowa PPS Wolność, Równość, Niepodległość była socjalistyczną i demokratyczną organizacją bojową Polskiej Partii Socjalistycznej, która jako jedna z pierwszych organizacji podziemnych działających na terenach Polski, podporządkowała się rozkazom nowo utworzonej Armii Krajowej. Została utworzona w 1939 roku. W 1942 roku Polska Partia Robotnicza utworzyła organizację o zbieżnej nazwie „Gwardia Ludowa”, która jednak miała inne cele, zwierzchników oraz sposoby działania. Uznanie zatem tych dwóch organizacji za tożsame jest nieporozumieniem i błędem!

W związku z powyższym wnoszę o naprawienie zaistniałej sytuacji oraz przywrócenie na koszt Instytutu Pamięci Narodowej pomnika Jana Martyniaka. Odwaga i oddanie bohaterów walczących w obronie Polski oraz ginących w Jej imię stanowi nasze dziedzictwo narodowe, które powinno być pielęgnowane i otaczane należytym szacunkiem! Oczekuję pilnej informacji o podjętych działaniach służących przywróceniu Polskiemu Bohaterowi należnego miejsca w pamięci naszego narodu.

Dowiedz się więcej o PPS

Walczymy o lepszą Polskę dla nas wszystkich

Przewiń do góry