Publicystyka

W dniu 5 listopada 2017 roku w Domu Kultury „Modraczek” w Bydgoszczy odbył się ciekawy i emocjonujący turniej szachowy z okazji Święta Niepodległości oraz 125-lecia Polskiej Partii Socjalistycznej. Głównym organizatorem zawodów była Rada Wojewódzka PPS, której przewodniczył Jerzy Kołomyjec. Organizację zawodów wsparł Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy, a rolę arbitra przyjął Prezes KPZSzach Jarosław Wiśniewski, który ufundował również puchary dla najlepszego juniora i kobiety w zawodach. Patronatem Honorowym zmagania objął Przewodniczący Rady Naczelnej PPS – Bogusław Górski, który ufundował puchar dla zwycięzcy.

Letaprywacja to pojęcie z kategorii etyki. Oznacza prywatyzację państwa. Jest jedną z możliwych form patologii występujących w organach administracji.

Przykładem walki z tą patologią jest orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zakazujące pobierania opłat za parkowanie w centrach miast. Płatny może być jedynie oznaczony, spełniający warunki organizacji postoju pojazdów parking. Administracja miejska nie może zawłaszczać przestrzeni publicznej. To właśnie letaprywacja.

Powstała być może złudna opina na podstawie przekazów telewizyjnych, że nie było widać obecności PPS w uroczystościach związanych z obchodami święta Niepodległości. Prawda zaś jest taka, że Okręgowy Komitet Warszawski w miarę możliwości rozplanował obecność swojego aktywu mając na uwadze kolejne imprezy w tym miesiącu: 1, 5, 7, 11 i 13 listopada. O wkładzie w obchody Święta Zmarłych niech świadczy zaangażowanie tych kilku naszych kół w przygotowanie lampek i wiązanek tylko na większych cmentarzach rozrzuconych po olbrzymim terenie stolicy. Najlepiej ilustruje to informacja o parudziesięciu grobach zamieszczona na naszej stronie. Ten opis był konieczny, jako kolejna odpowiedź na zaczepkę na październikowej historycznej konferencji naukowej, że nie opiekujemy się grobem jednego z najbardziej zasłużonych naszych bohaterów. W niedzielę w dniu 5 listopada dwu naszych towarzyszy wzięło udział w prezentacji wspólnie z SLD i UP miejsca lokalizacji pomnika Ignacego Daszyńskiego przy placu Na Rozdrożu w ciągu trasy Traktu Królewskiego – zarezerwowanej dla głównych bohaterów odzyskania Niepodległości. Koło Akademickie było zajęte udziałem w imprezie w dniu7 listopada na ulicy Zielnej zorganizowanej przez luźno współpracującą z nami fundację im. Róży Luksemburg. Tym bardziej, że poruszane były problemy możliwych naruszeń naszej perspektywy gospodarczej np. w rozwoju energetyki węglowej czy perspektyw socjalizmu.

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
  2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
  3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
  4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
  5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Rozdział II Art. 68. Konstytucji RP
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB