Publicystyka

Wersja skorygowana 9 grudnia 2018

 

Przedstawiam informacyjnie Projekt Programu PPS. Projekt ten przygotowałem w oparciu o przyjęte w ostatnich latach uchwały programowe i  stanowiska Rady Naczelnej oraz organów terenowych PPS, a także w oparciu o teksty publicystyczne członków PPS.

Projekt ten będzie przedmiotem obrad Konferencji Programowej.

Zapraszam do dyskusji i przesyłania swoich uwag przed Konferencją, a także do udziału w Konferencji.

 

Przewodniczący Komisji Programowej

Mirosław Nizielski

 

Spis treści:

 1. Wstęp   
 2. Nasza tradycja

I     Państwo i społeczeństwo  

 1. Stan państwa
 2. Jakie państwo, kierunki naprawy 
 3. Samorządne społeczeństwo obywatelskie

     II    Przebudowa sfery społecznej 

 1. System zabezpieczenia społecznego  
 2. .Mieszkalnictwo i ochrona lokatorów
 3. Kościół i polityka wyznaniowa

    III   Rozwój usług społecznych

 1. Nauka i edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Dostęp do dóbr kultury i rekreacj

    IV   System gospodarczy      

 1. Rola rynku w gospodarce
 2. Własność i rola sektorów własnościowych w gospodarce
 3. Rola państwa w gospodarce
 4. Zatrudnienie i płace 13
 5. Prawa pracownicze i udział pracowników w zarządzaniu
 6. Rola i zadania sektora finansowego
 7. Podatki
 8. Rolnictwo i ochrona zasobów naturalnych

    V   Polska, Europa, Świat

 1. Nowoczesny patriotyzm i jego roli
 2. Unia Europejska
 3. Stosunki z innymi krajami 
 4. Zagadnienia obronności

___________________________________________________________________________

Henryk Sienkiewicz, uważany za jednego z czołowych pisarzy patriotycznych pisał „Hasłem wszystkich patriotów powinno być „przez Ojczyznę do ludzkości nie zaś dla Ojczyzny przeciw ludzkości”.

 Tworzone pod auspicjami PiS i IPN programy nauczania w zreformowanej szkole pogłębiają  niebezpieczne dla przyszłości Polski zjawiska występujące w młodym pokoleniu.

 „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Właściwie z racji wieku nie powinnam wypowiadać się na tematy związane z prokreacją, ale wobec propozycji zakazu „aborcji eugenicznej” trudno zachować milczenie. Już samo to określenie, nieodparcie nasuwające skojarzenia z praktykami III Rzeszy, ma obrażać i piętnować osoby chcące zapobiec przymusowemu rodzeniu niezdolnych do samodzielnego istnienia, potwornie zniekształconych, obarczonych nieodwracalnymi, ciężkimi uszkodzeniami genetycznymi dzieci.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB