Publicystyka

Uczczenie pamięci poległych lub zmarłych towarzyszy, jak co roku było wykonywane poprzez stawianie na grobach światełek i zniczy z oznaczeniem na czerwonej  wstążce „PPS”.  Ten symbol został  wymyślony ponad 20 lat temu przez bohaterkę okupacyjnej PPS - Socjalistycznej Organizacji Bojowej - i RPPS - towarzyszkę Halinkę Ogrodzińską.

V Ogólnopolska konferencja naukowa - Szkice z dziejów lewicy

Polska Partia Socjalistyczna w historii i literaturze

Piotrków Trybunalski 22 październik 2016 rok

 

 Dzięki Instytutowi Historii i Stosunków Międzynarodowych – filii w Piotrkowie Trybunalskim - Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach po raz piąty w mieście kojarzącym się z pięknymi kartami w historii Polski odbyła się konferencja naukowa o wkładzie PPS w odbudowę polskiej państwowości w XX wieku .

Genezy  powołania   Batalionów  Robotniczych   w  obronie  Warszawy  należy  szukać  w  atmosferze  dyskusji  na  lewicy   o  wydarzeniach  lat poprzedzających .  Była  to  obrona   dwu  głównych  miast  hiszpańskich  przeciw  faszystom  generała  Franco  w  końcówce  lat  30 – tych. 

    W  72 rocznicę Powstania Warszawskiego  warto przytoczyć obecny stan wiedzy o wkładzie Okręgowych  struktur Polskiej Partii Socjalistycznej  i współpracujących z nią organizacji  w czasie działań powstańczych.

  Jesteśmy na FB i YouTube                ,                                      Profil OKW na FB