Publicystyka

Wydawałoby  się, że  spółdzielczość  mieszkaniowa jak i małe wspólnoty mieszkaniowe znikną  z  polskiego  rynku  mieszkaniowego po  roku  2000   zgodnie  z  polityką  ówczesnej  koalicji.  Okazało  się,  że  historia  najpierw rozprawiła się  z  AWS  i  jego  wodzem  oraz  usłużnym premierem.

Wybieramy w tym roku przedstawicieli do samorządów terytorialnych. Zamiennie mówi się o wyborach samorządowych. Tymczasem  te pojęcia w polskiej praktyce oznaczają co innego. Samorządność i samorząd to pojęcia ściśle związane z rozumieniem demokracji. 
Demokracja to system rządów i form sprawowania władzy, w którym wola większości obywateli stanowi prawo i władzę, nie ograniczając przy tym praw mniejszości.

Czytaj całość w Przeglądzie socjalistycznym

Stowarzyszenie Miłośników Historii Organizacji

    Młodzieżowych „Pokolenia”

   10-512  Olsztyn, ul. Kopernika 45/IV

 

 

 


 

 

Redakcja „Tygodnika Przegląd”

   w Warszawie

OCALMY POMNIK!

 

Komu przeszkadza napis na pomniku odbudowanym w Iławie przed 70 laty?

Wersja skorygowana 9 grudnia 2018

 

Przedstawiam informacyjnie Projekt Programu PPS. Projekt ten przygotowałem w oparciu o przyjęte w ostatnich latach uchwały programowe i  stanowiska Rady Naczelnej oraz organów terenowych PPS, a także w oparciu o teksty publicystyczne członków PPS.

Projekt ten będzie przedmiotem obrad Konferencji Programowej.

Zapraszam do dyskusji i przesyłania swoich uwag przed Konferencją, a także do udziału w Konferencji.

 

Przewodniczący Komisji Programowej

Mirosław Nizielski

 

Spis treści:

 1. Wstęp   
 2. Nasza tradycja

I     Państwo i społeczeństwo  

 1. Stan państwa
 2. Jakie państwo, kierunki naprawy 
 3. Samorządne społeczeństwo obywatelskie

     II    Przebudowa sfery społecznej 

 1. System zabezpieczenia społecznego  
 2. .Mieszkalnictwo i ochrona lokatorów
 3. Kościół i polityka wyznaniowa

    III   Rozwój usług społecznych

 1. Nauka i edukacja
 2. Ochrona zdrowia
 3. Dostęp do dóbr kultury i rekreacj

    IV   System gospodarczy      

 1. Rola rynku w gospodarce
 2. Własność i rola sektorów własnościowych w gospodarce
 3. Rola państwa w gospodarce
 4. Zatrudnienie i płace 13
 5. Prawa pracownicze i udział pracowników w zarządzaniu
 6. Rola i zadania sektora finansowego
 7. Podatki
 8. Rolnictwo i ochrona zasobów naturalnych

    V   Polska, Europa, Świat

 1. Nowoczesny patriotyzm i jego roli
 2. Unia Europejska
 3. Stosunki z innymi krajami 
 4. Zagadnienia obronności

___________________________________________________________________________

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB