Publicystyka

Po 100 latach od utworzenia Rządu Ludowego pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, ten Wielki Polak i Socjalista otrzymał pomnik i udekorowano go pośmiertnie Orderem Orła Białego

Od morza do Tatr powiało grozą… Hiobowe wieści podawano sobie z ust do ust: Słyszała pani, moja pani… A kuzynka mi mówiła, że jej koleżanka słyszała w telewizji…, Co się dzieje na tym świecie?  Za moich czasów to tak nie mogło być… I to w polskiej szkole, moja pani!!!  Do czego to nas doprowadzi?  Gdzie są ci nauczyciele!?  Wie pani, słyszałam, że to wszystko przez to ZNP i przez ich jakiś Głos Nauczycielski! Okropieństwo!!! Ja tam tego nie czytam!!! Jak tam takie rzeczy drukują?

Fora internetowe rozgrzały się do czerwoności, z czego skwapliwie korzystały organy medialne „bratnich” związków zawodowych chętnie publikując wypowiedzi, iż to ZNP jest organizatorem akcji i co forumowicze na ten temat sądzą.

Partia wojny to groźne zjawisko. To głównie stan umysłu, który rozprzestrzenia się we współczesnym świecie, często jako wspólnota emocjonalna obrony przed zagrożeniami, wrogami realnymi lub wyimaginowanymi, zjawiskami, które można przypisać „obcym” lub konkretnym ludziom, układom, państwom czy porozumieniom międzynarodowym. To stan, który dotyczy nie tylko jednostek, ale całych grup społecznych, również państw. Dotyczy to również Polski. 

W dyskusjach na temat ustroju państwa rozpatruje się zwykle tylko dwie dominujące formy własności i odpowiadające im sektory gospodarcze.

Sektor państwowy dominował w okresie PRL. Nadmierne, odgórne, „ręczne” sterowanie tym sektorem doprowadziło do  wyeliminowania mechanizmów rynkowych, braku konkurencji i ograniczonej innowacyjności gospodarki. System stał się niewydolny, co było główną przyczyną jego upadku.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB