Publicystyka

Wspomniany w tytule artykułu Kazimierz Szmidt urodził się 3 marca 1895 roku w znajdującej się nieopodal Piotrkowa wsi Oprzężów. Mieszkańcy owej wsi w znacznej części składali się z dawnych kolonistów przybyłych z krain niemieckich. Rodzicami Kazimierza byli Piotr Szmidt i Marianna z Hentzlów.

Kiedy kończyła się pierwsza wojna światowa, rodzice przyszłego prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego sprzedali parcelę rolną – początkowo bowiem ojciec bohatera parał się pracą na roli – w Oprzężowie i przenieśli się do miasta, zakupiwszy posesję przy ulicy Belzackiej 10. Ledwie Piotr i Maria Szmidtowie przenieśli się do miasta, gdy głowę domu, rewidenta PKP dotknęła śmierć. Zmarł on kilkanaście dni po odzyskaniu niepodległości, 28 listopada 1918 roku, przeżywszy zaledwie czterdzieści lat.

Ocena sytuacji politycznej po wyborach parlamentarnych 2019 r.

Porozumienie Socjalistów z uwagą śledziło ostatnią parlamentarną kampanię wyborczą i przeanalizowało wyniki wyborów pod kątem szans zaistnienia i praktycznej realizacji wartości lewicowych w polityce państwa. Z satysfakcją przyjęliśmy fakt, że w odróżnieniu do poprzednich wyborów z 2015 roku, w roku 2019 do Sejmu i Senatu weszła grupa osób reprezentujących wartości lewicowe w ramach kilku ugrupowań. Utworzono jeden wspólny klub parlamentarny, który stwarza realną, socjaldemokratyczną alternatywę na polskiej scenie politycznej.
Jednocześnie z  niepokojem odnotowujemy wzrost wpływów i znaczenia prawicy w Sejmie RP oraz zdobycie niestabilnej i kruchej przewagi środowisk umiarkowanych w Senacie V kadencji. Rządząca Polską partia Prawo i Sprawiedliwość utrzymała się samodzielnie przy władzy i zapowiedziała kontynuację polityki rozpoczętej w poprzedniej kadencji. Do parlamentu weszły także środowiska skrajnie prawicowe, co wzbudza nasz niepokój i rodzi obawy o przyszłość naszego systemu demokracji parlamentarnej.

W dniu 13 grudnia 2019 roku w Warszawie odbyła się uroczystość promocji nowego numeru kwartalnika „Przegląd Socjalistyczny” połączona z jubileuszem 15-lecia wydania pisma w nowej edycji. W uroczystości wzięli udział goście reprezentujący środowiska lewicowe, autorzy i współpracownicy pisma, działacze PPS, Porozumienia Socjalistów i innych organizacji lewicowych.

Mirosław Nizielski

Polska Partia Socjalistyczna

 

W minionych wyborach dominowała licytacja na doraźne obietnice wyborcze oraz wzajemne oskarżenia, aby nie powiedzieć wzajemne opluwanie się. Te obietnice to obietnice doraźnych korzyści dla wybranych grup społecznych oraz doraźnych zmian nie naruszających systemu. Panuje przekonanie, że społeczeństwo można kupić obietnicami drobnych korzyści, a jednocześnie, że jego większość jest zachowawcza i boi się zasadniczych zmian. Tymczasem wiele wskazuje na to, że  się, że społeczeństwo w coraz większym stopniu odczuwa zmęczenie tego rodzaju agitacją i oczekuje całościowego przekazu jak poszczególne partie chciały by kształtować  polityczną, społeczną i gospodarczą rzeczywistość. W społeczeństwie narasta świadomość  zagrożeń przyszłości i poczucie konieczności zmian systemowych.