Publicystyka

Data 15 grudnia 1948 roku ma dla socjalistów znaczenie symboliczne. Jak pamiętamy, doszło wówczas do rozwiązania Polskiej Partii Socjalistycznej i w wyniku zjednoczenia z Polską Partią Robotniczą powołania PZPR. Partia ta istniała do stycznia 1990 roku, kiedy to uległa samorozwiązaniu. Pamiętamy końcowe stwierdzenie ówczesnego I sekretarza KC PZPR, Mieczysława Rakowskiego: „Sztandar wyprowadzić”.

Uroczystości rocznicowe, w których również brała udział cała lewica, w tym bardzo aktywnie PPS, skłaniają do kilku refleksji. Tak się bowiem składa, że udział w procesie odzyskiwania niepodległości, szczególnie PPS i socjalistów, był  od momentu powstania partii w 1892 roku ogromny i przez całe pokolenia niedoceniany. Wiązało się to z endecką narracją historyczną, która do 1939 roku miała dominujący wpływ na myślenie Polaków. Odgrywała ona ogromną rolę również po wojnie, bowiem pierwiastek endecki był jednym z ważnych komponentów Polski Ludowej. Objawienie się go w ostatnich latach w polityce III RP nie jest niczym nowym. Nowym elementem jest tolerancja i uleganie władz państwowych i części opinii publicznej na argumenty polityczne i społeczne nowej endecji, co może świadczyć o słabości lub związkach ideowo-politycznych z tym nurtem.

Po 100 latach od utworzenia Rządu Ludowego pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, ten Wielki Polak i Socjalista otrzymał pomnik i udekorowano go pośmiertnie Orderem Orła Białego

Od morza do Tatr powiało grozą… Hiobowe wieści podawano sobie z ust do ust: Słyszała pani, moja pani… A kuzynka mi mówiła, że jej koleżanka słyszała w telewizji…, Co się dzieje na tym świecie?  Za moich czasów to tak nie mogło być… I to w polskiej szkole, moja pani!!!  Do czego to nas doprowadzi?  Gdzie są ci nauczyciele!?  Wie pani, słyszałam, że to wszystko przez to ZNP i przez ich jakiś Głos Nauczycielski! Okropieństwo!!! Ja tam tego nie czytam!!! Jak tam takie rzeczy drukują?

Fora internetowe rozgrzały się do czerwoności, z czego skwapliwie korzystały organy medialne „bratnich” związków zawodowych chętnie publikując wypowiedzi, iż to ZNP jest organizatorem akcji i co forumowicze na ten temat sądzą.

  Jesteśmy na FB i YouTube                ,                                      Profil OKW na FB