Publicystyka

Rząd PiS zapraszając  do dyskusji na temat przyszłości polskiej edukacji przy okrągłym stole, posadził  uczestników przy stole prostokątnym na Stadionie Narodowym. W sposób niezamierzony nabrało to cech symbolu założeń jakie  towarzyszą rozumieniu edukacji przez środowiska związane z ta partią.

Zaawansowana w wielu dziedzinach cywilizacja Azteków nie potrafiła wynaleźć koła. Związane z tym trudności logistyczne były jedną z przyczyn zatrzymania rozwoju i w konsekwencji upadku tej cywilizacji.

  W przeddzień święta1 Maja kombatanci II wojny światowej i walki o socjalizm na  czele  z  tow. Edmundem Szopką oddali hołd składając  kwiaty - naszym bohaterom na Cmentarzu Powązkowskim przy grobie Kazimierza Pużaka.  Związani z opieką nad kombatantami II wojny światowej i powojennej oraz podziemnej PPS – działacze  z  tow. Henrykiem Bulskim umieścili na grobie tow. Kazimierza Pużaka obok tradycyjnych zniczy  też znicz elektroniczny a  następnie złożyli kwiaty na cmentarzu Powązki Wojskowe na grobie posła  Andrzeja Lipskiego.    

W dniu 25 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Porozumienia Socjalistów. Przedyskutowano problemy związane z sytuacją polskiej lewicy, przyjęto Apel na 1 Maja. 

Integracja i łączenie sił politycznych na lewicy jest koniecznością, szczególnie dziś, po doświadczeniach wyborów z roku 2015. Przypomnijmy, że niewejście wówczas koalicji Zjednoczonej Lewicy do Sejmu i Senatu oraz późniejszy, z 2018 roku nienajlepszy wynik koalicji SLD – Lewica Razem w wyborach samorządowych skutkują postępującym procesem dezintegracji i poszukiwaniem formuły dającej szansę wyborczą w przyszłości. Dziś mamy dwa nurty lewicowe w wyborach do Parlamentu Europejskiego: jeden w ramach Koalicji Europejskiej, gdzie znaleźli się przedstawiciele m.in. Partii SLD oraz drugi Lewica Razem utworzony przez Partię Razem i Unię Pracy oraz RSS.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB