Publicystyka

  • - Socjalizm to ustrój nadrzędności pracy nad kapitałem- to praca tworzy dobrobyt społeczeństw i z pracy powstaje kapitał, którego podział i wykorzystanie powinno służyć dalszemu rozwojowi społeczeństwa;
  • - Socjalizm to ustrój w którym zaspakajanie potrzeb społeczeństwa jest nadrzędne nad  doraźnym  zyskiem
  • -Socjalizm to ustrój w którym zapewniona jest równość praw w każdej sferze zarówno politycznej, społecznej i gospodarczej niezależnie od posiadanego majątku, pochodzenia,
  • przynależności partyjnej, wyznawanej religii czy preferencji osobistych
  • - Socjalizm to ustrój w którym zapewniona jest godność i wolność indywidualna każdego, w sposób uświadomiony ograniczona potrzebami innych członków społeczności- niedopuszczalny jest wszelki dyktat wynikający z przewagi liczebnej,  siłowej lub ekonomicznej  

PPS: Państwo powinno być państwem opiekuńczym

Państwo powinno być opiekuńcze, musimy wrócić do czasów, kiedy rządziła lewica - mówił szef Polskiej Partii Socjalistycznej Bogusław Górski podczas obchodów 1 maja w Warszawie. W uroczystości na Placu Grzybowskim wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie działacze PPS, SLD, Unii Pracy i OPPZ.
 

 

 

PPS zaniepokojona sytuacją w kraju


   

PPS: Popieramy działania ZNP przeciwko rządowym zmianom w systemie edukacji

„Polska Partia Socjalistyczna w pełni solidaryzuje się ze  stanowiskiem  Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie przeprowadzanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformy szkolnictwa i popiera działania Związku podejmowane w tej sprawie” – czytamy w liście PPS do Sławomira Broniarza. 

 PRZECZYTAJ


 

   Referendum w sprawie aborcji

 


WP opinie

Rafał Woś: Prawico, wyjdź poza schemat, czytaj Marksa i Różę Luksemburg!

Polska prawica przechodzi od pewnego czasu przyspieszony kurs lewicowego myślenia. Konserwatywni politycy i publicyści, którzy jeszcze niedawno modlili się do Friedmana i Hayeka, dziś mówią Karolem Marksem i Różą Luksemburg, choć pewnie o tym nawet nie wiedzą. A powinni wiedzieć i się nawet trochę doszkolić. Pozwoli im to uniknąć wielu pułapek, w które wpadają. Mam więc radę dla kolegów z prawicy. Poczytajcie sobie Marksa i Różę Luksemburg! Gwarantuję, że będziecie wtedy bardziej spójni - pisze Rafał Woś dla WP Opinii.Towarzysz Grzegorz Ilka odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności!
czytaj

 


  
Są pomniki robotników, ale nie ma już zakładów
czytajPPS pisze list otwarty z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości
czytaj


    
PPS na 1 Maja
czytaj