Artykuły o charakterze historycznym i rocznicowym

    

Pod  gmachem  Zachęty  złożono hołd  w rocznicę zabójstwa w  dniu 16 grudnia wiązanki kwiatów  i zapalono znicze. W ten sposób PPS i SLD uczciły tragiczną dla polskiej lewicy rocznicę  zamachu na pierwszego Prezydenta Polaki – prof. inż. Gabriela Narutowicza. 

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB