Artykuły o charakterze historycznym i rocznicowym

    

26 IV 1871 urodził się Feliks Rafał Perl – w urzędzie Feliks, w obrządku starozakonnym Rafał. Perlowie byli spolonizowaną rodziną żydowską. W rodzinie były silne tradycje patriotyczne i społecznikowskie. Ojciec, Dawid Perl, brał udział w powstaniu styczniowym, za co spędził pewien czas w więzieniu. Siostra matki była znaną filantropką, podobnie dziadek, Rafał Goła. Dorastał w środowisku ludzi z wrażliwością społeczną. Rodzice życzliwie patrzyli nawet na odbywające się w domu spotkania uczniowskie, na których dyskutowano o problemach społecznych, politycznych i ekonomicznych. Perl od 1879 uczył się po rosyjsku w I Gimnazjum Męskim w Warszawie i angażował się w szkolnym ruchu samokształceniowym. Uzupełniał on okrojony i nastawiony na rusyfikację szkolny program. Jako uczeń dawał wyraz swoim patriotycznym poglądom; według relacji jednego z pamiętnikarzy miał zaprotestować, gdy na historii nauczyciel powiedział, że Kościuszko, ranny pod Racławicami, zawołał przed zabraniem go do niewoli Finis Poloniae!.

 

 

26 marca 1905 oddział OB PPS dokonał zamachu na oberpolicmajstra płk. barona Karla Nolkena, powszechnie w Warszawie znienawidzonego. Człowiek ten odpowiadał za represje wobec rewolucjonistów i rewolucjonistek, więc spodziewał się ataku. Unikał pokazywania się publicznie.

Oddział podzielił się na dwie grupy. Jedna pod dowództwem Stefana Okrzei, miała rzucić bombę na budynek VII cyrkułu policji. Okrzeja rzucił bombę ze zbyt małej odległości, przez co sam został ranny i ogłuszony. Drugiej grupie przewodzili Bronisław Żukowski i Aleksander Prystor, grupa ta miała za zadanie zaatakować Nolkena, gdy ten przyjedzie na miejsce wybuchu pierwszej bomby. Niestety, Nolken przeżył atak, gdyż odbił bombę ręką. Został jedynie ciężko ranny.

  Po dniu gdy zmarł mecenas  Jan Olszewski  co moment padało w  mediach,  że pochodził z robotniczej rodziny  kolejarskiej z Pragi  o korzeniach  z PPS - u i był związany  z  Komitetem Obrony Robotników stąd  jego  prawość  charakteru.  Pytano się,  na jakiej ulicy zamieszkiwał na Pradze, rzucając stereotypami nazw – Targowej, Stalowej,  Ząbkowskiej,   Brzeskiej.  Nic bardziej błędnego. Otóż osiedle kolejarskie znajduje się obecnie w dzielnicy Targówek a w okresie II Rzeczpospolitej  było elementem składowym prawobrzeżnej dzielnicy Praga jako osiedla Pelcowizna oraz Żerań i Bródno.  Choć  korzeniami sięgała Pelcowizna okresu zaborów gdy była wielonarodowościowym osiedlem robotniczym wokół ważnego składowiska towarowego  stacji kolejowej na linii z Warszawy do Gdańska. Ma ona  jeden główny - znaczący obiekt pamięci o bohaterskich kolejarzach z II – giej  wojny światowej przy ul. Wysockiego na placyku obok Domu Kultury o tradycyjnie prosocjalistycznej nazwie „Świt”. Zaś  wzdłuż głównej ulicy Wysockiego jest jeszcze pięć innych tablic pamięci ofiar ze środowiska kolejarskiego. Wracając do środowiska  i postaci Jana Olszewskiego to w czasie okupacji był on  w wieku szkolnym i stąd jego uczestnictwo w Szarych Szeregach  i  naturalne  uczestnictwo  w Powstaniu  jako  łącznika.  Stąd nie przeszedł przez szkolenie w  OMTUR  i   udział  w  typowej  konspiracji   wojskowej  PPS. 

Delegacja   z  dwu  kół  organizacji  warszawskiej  w  składzie  tow.  Krystyna  Narwicz  z  Koła  Śródmieście,   tow.  Henryk  Bulski  i  Ryszard  Dzieniszewski  z  Koła  Żoliborz – Bielany  wzięła  udział  w  tradycyjnych  już  obchodach  Rocznicy  Barykady  przy  ul.  Opaczewskiej  z  Września  1939  roku. 

W dniu 1 września w południe  dotarła wiadomość,  że  składane są wieńce  na terenie zbiorczych mogił żołnierzy II – giej wojny światowej  i powstańców Warszawskich, ale brak młodzieży z najbliższej szkoły im. Marii Kownackiej  przy ul. Aspekt . Okazało się, że jest to organizowane przez miasto i ratusz z Bielan z okazji wybuchu II – giez wojny światowej.  W ten sposób, jako dwaj mieszkańcy z sąsiadujących domów ze spółdzielni mieszkaniowej WSBM „Chomiczówka” wzięliśmy udział, jako publiczność w tej uroczystości.  Z kilku szkół z Bielan uczestniczyły delegacje w tym ze znanej nam szkoły im. A. B. Dobrowolskiego”

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB