Publicystyka

Mirosław Nizielski

Polska Partia Socjalistyczna

 

W minionych wyborach dominowała licytacja na doraźne obietnice wyborcze oraz wzajemne oskarżenia, aby nie powiedzieć wzajemne opluwanie się. Te obietnice to obietnice doraźnych korzyści dla wybranych grup społecznych oraz doraźnych zmian nie naruszających systemu. Panuje przekonanie, że społeczeństwo można kupić obietnicami drobnych korzyści, a jednocześnie, że jego większość jest zachowawcza i boi się zasadniczych zmian. Tymczasem wiele wskazuje na to, że  się, że społeczeństwo w coraz większym stopniu odczuwa zmęczenie tego rodzaju agitacją i oczekuje całościowego przekazu jak poszczególne partie chciały by kształtować  polityczną, społeczną i gospodarczą rzeczywistość. W społeczeństwie narasta świadomość  zagrożeń przyszłości i poczucie konieczności zmian systemowych.

 

W październiku 2019 roku mija 15 lat od momentu, kiedy w nowej edycji ukazał się „Przegląd Socjalistyczny”.  Przez ten okres pismo rozwinęło się w pełnowymiarowy kwartalnik ukazujący się na polskim rynku czytelniczym. Wydaniu papierowemu pisma od 10 lat towarzyszy witryna internetowa www.przeglad-socjalistyczny.pl, która niebawem osiągnie 5 milionów odwiedzających. Każdego dnia czyta nas w Internecie średnio blisko tysiąc osób.

W okresie mijających 15 lat wydaliśmy 66 numerów pisma o objętości średnio 200 stron. Przez nasze łamy przewinęło się w tym czasie kilkuset zasłużonych autorów a także utytułowanych rozmówców. Wielu z nich stale współpracuje z pismem. To znane postaci polskiej nauki i polityki, wybitni dziennikarze a także działacze społeczni i polityczni, szczególnie ze środowisk socjalistycznych.  Nie można nie wymienić takich wybitnych uczonych, stale współpracujących z pismem, jak profesorowie: Marian Dobrosielski, Maria Szyszkowska, Longin Pastusiak, Danuta Waniek, Zdzisław Bombera, Paweł Bożyk, Wojciech Pomykało, Jerzy Oniszczuk, Tadeusz Iwiński, Ryszard Piotrowski, Rafał Chwedoruk, Adam Bobryk.

 „Przegląd Socjalistyczny”, wielce zasłużone dla polskiej lewicy pismo przechodziło złożone koleje losu. Jego pierwszy numer ukazał się jesienią 1892 roku w Paryżu i towarzyszył powołaniu do życia Polskiej Partii Socjalistycznej. Wówczas to w tyglu gorących dyskusji wśród polskiej emigracji o orientacji socjalistycznej kształtowała się wizja niepodległego bytu państwowego i zalążki lewicowych koncepcji rewolucji społecznej. Pismo tworzyło sprzyjający klimat, jakże niezbędny do uruchomienia wielkiego dzieła odrodzenia i zbudowania niepodległej Rzeczypospolitej, która „wybuchła” 11 listopada 1918 roku.

Pismo cały czas towarzyszyło rozwojowi polskiej myśli socjalistycznej, było orędownikiem przemian, postępu w państwie i przebudowy świadomości społecznej Polaków. Na jego łamach publikowali najznakomitsi teoretycy polskiej lewicy socjalistycznej i socjaldemokratycznej. Pismo było wylęgarnią kadr dla Polskiej Partii Socjalistycznej. Ukazywało się, co prawda, nieregularnie do momentu wybuchu II wojny światowej.

W dniu 8 listopada 2019 roku w Klubie Księgarza  w Warszawie odbyła się promocja nowej książki Andrzeja Ziemskiego „Rewolucja Konstytucyjna”, która ukazała się w październiku. Promocję organizowali: „Porozumienie Socjalistów” i Wydawnictwo „Kto jest Kim”.

Tradycyjnie w ostatnią środę - 30 października 2019 roku - miesiąca miało miejsce zebranie Koła PPS Warszawa-Śródmieście.

Podkreślono, że ludzie lewicy mimo osiągnięcia wyników pozwalających na zajęcie godnego miejsca w Sejmie i w Senacie nie zdołali doprowadzić do głównego, zakładanego celu, jakim było pozbawienie władzy rządzącej przez ostatnie cztery lata prawicowej koalicji, z PiS na czele.