Uchwały RN

 

 

Warszawa 26 marca 2018 roku

Pan

Andrzej Duda

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie

 

W imieniu władz statutowych Polskiej Partii Socjalistycznej zwracamy się do Pana

o rozważenie możliwości zainicjowania procesu legislacyjnego w oparciu o art. 139 Konstytucji RP celem

przyjęcia ustawy wprowadzającej na określonych warunkach amnestię

dla więźniów osadzonych w polskich zakładach karnych

w związku ze 100 leciem niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wniosek Polskiej Partii Socjalistycznej wypływa z czysto humanistycznych tradycji i ideologii ruchu socjalizmu polskiego, który zawsze w swej 125 letniej historii opierał się o wartości najwyższe, jak niepodległość oraz niezależność państwa i narodu, sprawiedliwość społeczna i dobro człowieka.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ogłoszenie amnestii z inicjatywy i pod patronatem Prezydenta RP mogłoby mieć ogromne znaczenie dla spójności państwa i społeczeństwa, potwierdzenia woli reform, w których centralne miejsce odgrywa człowiek.

Widzimy ogłoszenie tego aktu łaski, jako potwierdzenie siły Państwa Polskiego, szczególnie na forum międzynarodowym, w roku obchodów 100 lecia niepodległości.

Przyjmuje się poniższy harmonogram przygotowania członków i organów statutowych PPS do Kongresu

1.Rada Naczelna postanawia zrealizować Uchwałę 42 Kongresu o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Kongresu poświęconego programowi PPS poprzez zwołanie w dniu 10 marca b.r Konferencji Programowej. W Konferencji może wziąć udział każdy członek PPS.

11 listopada każdego roku Polska obchodzi Święto Niepodległości. Święto to obchodzi również Polska Partia Socjalistyczna. Walka o odzyskanie niepodległości była jednym z dwóch podstawowych założeń programowych PPS, kiedy powstawała w dniu 17 listopada 1892 roku na Kongresie w Paryżu.