Rząd Zjednoczonej prawicy wykonał kolejny krok w kierunku przyzwyczajania obywateli do wprowadzania rozwiązań prawnych służących, wg rządu, ochronie obywateli, lecz w sposób niezgodny z Konstytucją.

Przypominamy, że zgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny to „szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające”.

Gdy w 2020 roku wprowadzano uzasadnione i popierane przez społeczeństwo nakazy i zakazy ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się pandemii, wprowadzono je Rozporządzeniami Rady Ministrów, nie mającymi oparcia w konstytucji, co jasno oceniły sądy uchylając wiele kar administracyjnych za nie przestrzeganie tych Rozporządzeń. Niewprowadzenie wówczas stanu „stanu klęski żywiołowej” spowodowane było politycznymi kalkulacjami partyjnymi.

 Przewodniczący Rady Naczelnej PPS
Tow. Wojciech Konieczny

Jedną  z uznawanych przez nas zasad ustroju socjalistycznego jest prawo jednostki do swobodnego wyrażania swoich poglądów. Tej wolności musi towarzyszyć swobodny dostęp do informacji i poglądów innych, bez względu na to, czy podzielamy te poglądy. Narzędziem do realizacji tej zasady jest rzeczywisty pluralizm mediów. Władza nie ma prawa do zawłaszczania mediów  jak to zrobiono z telewizją publiczną, ale nie ma tez prawa likwidować lub ograniczać działalność mediów głoszących  nieuzgodnione z nią poglądy i w jakiejkolwiek postaci  zapobiegać medialnej kontroli jej działalności.

Przewodniczący Rady Naczelnej PPS
Tow. Wojciech Konieczny

 

Amerykanie wraz sojusznikami z NATO wkroczyli do Afganistanu w 2001 r. Głównym celem interwencji wojskowej była walka z terroryzmem i likwidacja „Al-Ka’idy” odpowiedzialnej za zamach WTC (11 Września 2001) oraz doprowadzenie do przemian politycznych które wyeliminowałyby wpływ organizacji terrorystycznych. Polski Kontyngent wojskowy działał na terenie Afganistanu od 2002 d0 2014 w ramach OEF i ISAF. Po roku 2014 pozostało kilkuset żołnierzy (logistyka, doradztwo) w ramach misji RSM.

W województwie łódzkim uczciliśmy 101 rocznicę zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej.

W Piotrkowie Trybunalskim hołd poległym oddał wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej tow. Bogdan Chrzanowski, który wraz z przedstawicielami miasta, piotrkowskimi stowarzyszeniami i organizacjami złożył wiązankę na Grobie Nieznanego Żołnierza.

OKW PPS Warszawa nadzorowało tegoroczne obchody Powstania warszawskiego. W tym roku rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego wypadła w niedzielę. Spowodowało to większą frekwencję publiczności, różnych stowarzyszeń, władz państwowych i lokalnych, służb oraz reprezentacji politycznych.

Delegacja warszawskiej organizacji PPS w składzie towarzysze Cezary Żurawski, Ryszard Dzieniszewski i Ludwik Ponto, w przeddzień 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, złożyła wiązankę kwiatów pod „Kamieniem Żywiciela” na warszawskim Żoliborzu. Następnie uczciliśmy pamięć powstańców, z IV Batalion OW PPS im. Jarosława Dąbrowskiego przy tablicy PPS „Stara Kotłownia”.

Delegacja złożyła także kwiaty przy tablicy upamiętniającej towarzysza Jana Mulaka, honorowego przewodniczącego rady naczelnej PPS, żołnierza Powstania Warszawskiego.

W dniu 22 lipca 2021 roku w Bydgoszczy dniu 77 rocznicy ogłoszenia Manifestu PKWN odbyło się podsumowanie Konkursu Literackiego pod hasłem „Wspomnienia na 45 lat Polski Ludowej” ogłoszonego w 2019 roku przez Radę Wojewódzką Polskiej Partii Socjalistycznej przy współudziale Porozumienia Socjalistów.

21 lipca to 116 rocznica śmierci bohatera walki z caratem, towarzysza Stefana Okrzei działacza Polskiej Partii Socjalistycznej.

Stefan Aleksander Okrzeja ps. „Witold”, „Ernest” (ur. 3 kwietnia 1886 we wsi Dębe, zm. 21 lipca 1905 w Warszawie) – robotnik, członek PPS i Organizacji Bojowej PPS, działacz niepodległościowy i socjalistyczny. Schwytany przez policję w trakcie zamachu na cyrkuł policyjny na Pradze. Akcja ta była elementem zamachu OB PPS na oberpolicmajstra Karla Nolkena. Okrzeja został skazany na śmierć i powieszony na stokach Cytadeli Warszawskiej. Po śmierci stał się symbolem walk rewolucyjnych i niepodległościowych.