Aktualności komunikaty

Tow. Przewodniczący Wojciech Konieczny uczestniczył w spotkaniu Roberta Biedronia, kandydata Lewicy w wyborach prezydenckich. Spotkanie było reaktywacją kampanii wyborczej w nowej „edycji” wyborów. Spotkanie miało miejsce 20 maja w Warszawie.

Towarzysz Wojciech Konieczny, przewodniczący RN PPS, w 85 rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka, Warszawie.

wobec braku przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP

 

Niebezpieczeństwo utraty demokracji w naszym kraju nasila się. Rząd i koalicja rządząca nie potrafili utworzyć podstawy prawnej dla przesunięcia wyborów prezydenckich na czas bezpieczny dla obywateli, nie zagrażający ich życiu i zdrowiu w trakcie trwania epidemii. Decyzję o zaniechaniu organizacji wyborów w dniu 10 maja podjęli prezesi dwóch partii nie pełniący oficjalnych funkcji państwowych. Ta sprawa z pewnością znajdzie się na kartach historii obok innych niechlubnych polskich rozwiązań prawnych, jak na przykład liberum veto.

Polska Partia Socjalistyczna uczciła Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy złożeniem wieńca pod „Kamieniem PPS” na placu Grzybowskim w Warszawie. W imieniu partii wieniec złożył towarzysz Wojciech Konieczny, przewodniczący RN PPS, Senator RP. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę aktywności partii w trudnym czasie epidemii mówił także o naruszaniu praw pracowniczych i niewystarczających działaniach rządu w celu ochrony rynku pracy.

 Znajdziesz nas           Teeeter PPS                 OKW na FB