Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej z życzliwą uwagą obserwowała Kongres Zjednoczeniowy Nowej Lewicy. Życzymy wybranym współprzewodniczącym Włodzimierzowi Czarzastemu i Robertowi Biedroniowi sukcesu w kierowaniu nowopowstałą partią. Oczekujemy na realizację lewicowych postulatów zawartych w Waszym programie.

Z socjalistycznym pozdrowieniem,
Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej

Obchodzony 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest dobrą okazją, by użyć stwierdzenia: „Byt kształtuje świadomość". Kryzys społeczny, jakim niewątpliwie jest niepewność dotycząca sytuacji mieszkaniowej, pracowniczej, klimatycznej czy politycznej w Polsce, odciska piętno na całych pokoleniach. Wzrasta zarówno świadomość społeczna, jak i zapadalność na choroby dotyczące ludzkiej psychiki.

Członkowie Polskiej partii Socjalistycznej stanowczo oświadczają, że uczynią wszystko co możliwe, aby „tłuste koty” z PiS nie karmiły się kosztem drastycznego biednienia większości społeczeństwa. Taki scenariusz wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającego nadrzędność polskiej Konstytucji nad prawem unijnym. Wyrok ten fałszuje rzeczywistość, bowiem wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie dotyczą zapisów polskiej konstytucji, lecz ustaw wydanych na podstawie stronniczej i dowolnej jej interpretacji. Dobrowolnie zgodziliśmy się na zapis, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed takimi ustawami. Stwierdzał to kilkakrotnie Trybunał Konstytucyjny, gdy był jeszcze prawdziwym i demokratycznie powołanym Trybunałem. 

Niniejszy dokument nie jest ostateczny. Stanowi tezy do dyskusji, opublikowane w celu dopracowania brzmienia Deklaracji przed XLIV Kongresem PPS.

 Polska Partia Socjalistyczna, obecnie najstarsza partia polityczna w Polsce, pozostaje przez cały czas wierna swoim ideałom i wartościom, w oparciu, o które działa i na których buduje bieżące i perspektywiczne programy. Programy nastawione na zrównoważony rozwój państwa i społeczeństwa według socjalistycznych zasad sprawiedliwości społecznej.

Szanowny Panie Scholz,

W imieniu własnym i Polskiej Partii Socjalistycznej pragnę Panu i Socjaldemokratycznej Partii Niemiec serdecznie pogratulować z okazji zwycięstwa w wyborach do Bundestagu.

SDP, najstarszą niemiecką partię polityczną, oraz PPS, najstarszą polską partię polityczną (od 1892 roku), łączy tradycja walki o prawa ludzi pracy.

Cieszymy się, że wiatry historii wiejące od zachodniej strony Polski powoli zawracają z czysto neoliberalnego kierunku w widzeniu świata w kierunku tworzenia warunków dla dobrobytu wszystkich ludzi.

 

Wojciech Konieczny

Przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

  

17 września 1939 roku Armia Czerwona dopuściła się agresji na Polskę, która toczyła od 1 września walkę z III Rzeszą. Na terenach okupowanych ZSRR dopuściła się zbrodni wojennych. Zamordowano 20 000 polskich oficerów, policjantów urzędników Rzeczpospolitej. Wiele setek tysięcy obywateli zostało zesłanych do łagrów lub wysiedlonych w głąb Rosji.

Zmarł Alfred Miodowicz, pierwszy Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (1984-1991), poseł na Sejm PRL IX kadencji.

Był wybitną postacią dla całego ruchu związkowego. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

W tegorocznych obchodach  w Ewinie dopisało wszystko - rzesza przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej, w tym  przewodniczący RN PPS Wojciech Konieczny - Senator Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczacy RW PPS w Łodzi Wacław Hetman, przewodniczący OKR w Piotrkowie Trybunalskim Bogdan Chrzanowski, wiceprzewodniczący RN PPS i zarazem przewodniczący Koła Łódź Widzew Marek Jabłoński, przedstawicielka Stowarzyszenia im I. Daszyńskiego Monika Chowańska. Byli też przedstawiciele Porozumienia Socjalistów i Weteranów Lewicy. Nie zabrakło silnej delegacji  przedstawicieli SLD.