Z wielką przyjemnością informujemy o ukazaniu się nowej publikacji poświęconej działalności PPS. „Łodzianin” to miesięcznik stworzony z inicjatywy Koła PPS Łódź Widzew. Gratulujemy i oczekujemy kolejnych wydań

W załączeniu informacja od towarzyszy z łodzi oraz 1 numer „Łodzianina”

 

 ŁODZIANIN 1 Nr lipiec  2021

 

Towarzyszki i Towarzyszy, miło nam poinformować,

że nasze Koło PPS Łódź Widzew zaczęło wydawać gazetkę "Łodzianin". Na początek jako miesięcznik, pierwszy numer w nakładzie 500 egzemplarzy, format A4 dwustronicowy, wersja papierowa czarno-biała. Pierwszy numer dotyczy w całości problemu budowy spalarni śmieci, która ma zostać wybudowana na łódzkim Widzewie.

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej obradowała 19 czerwca 2021 roku w Warszawie na swoim statutowym posiedzeniu.

Przed rozpoczęciem RN, łódzkie koło PPS „Czerwona Łódź” przekazało, władzom centralnym PPS historyczny sztandar partyjny z lat powojennych. Sztandar ten łódzka organizacja otrzymała od Adama Wachowicza, syna Henryka Wachowicza, działacza socjalistycznego.

Konflikt z Republiką Czeską w sprawie szkód ekologicznych trwa od wielu lat. Był on „zamiatany pod dywan” przez kolejne rządy. Zwracamy uwagę na fakt, iż od roku nie posiadamy Ambasadora RP przy rządzie Republiki Czeskiej a działania rządu, mające na celu rozwiązanie tego konfliktu, były znikome i bezskuteczne. W 2020 r. koncesja na wydobycie węgla brunatnego w Turowie została przedłużona do 2026 r. Obecnie wydobycie będzie można prowadzić do 2044 roku. Jest to sprzeczne z oczekiwaniami Czechów. Nie wykonano analiz środowiskowych, które byłyby miarodajne dla wszystkich stron konfliktu. W trakcie wizyty czeskiego Ministra Spraw Zagranicznych w Polsce w lutym tego roku rząd Polski zlekceważył problem i nie podjął rozmów na temat rozwiązania sporu. W efekcie czego rząd Republiki Czeskiej złożył skargę do TSUE, który nakazał w ramach zabezpieczenia zaprzestania wydobycia do czasu ogłoszenia przez TSUE wyroku w sprawie.

Warszawa 2021-05-21

PPS z nadzieją oczekiwało na zapowiadany od wielu miesięcy Program Rządowy nazwany obecnie „Polskim Ładem”. Spodziewaliśmy się, że po miesiącach zastoju gospodarczego i społecznego, spowodowanego pandemią i bałaganem oraz błędami w jego zwalczaniu, przedstawiony zostanie odważny plan odrodzenia gospodarki, wsparty olbrzymimi dotacjami i kredytami z Unijnego Funduszu odbudowy.

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa z udziałem PPS w Łodzi

Koło PPS Łódź Widzew uczciło dzisiejsze święto, Narodowy Dzień Zwycięstwa- złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Łodzi. Kwiaty złożyła delegacja naszego koła, m in przewodniczący Koła, pełniący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego Prezydium RN PPS, tow. Marek Jabłoński. Tym symbolicznym gestem chcieliśmy oddać hołd wszystkim Poległym, którzy oddali swe życie w walce z hitlerowskimi Niemcami.

Członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej uczcili 1 maja Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy składając wieńce i wiązanki kwiatów w miejscach poświęconych pamięci ruchu robotniczego i wybitnym socjalistom. Ze względu na pandemię obchody miały ograniczony charakter. Uroczystości i spontaniczne spotkania lewicy miały miejsce między innymi w Warszawie Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Wrocławiu, Częstochowie, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Krakowie i innych miastach.

   Święto Pracy 1 Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzony corocznie od 1890 roku. W Polsce od 1950 roku jest świętem państwowym.

    Święto Pracy 1 Maja wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka Socjalistyczna dla upamiętnienia krwawych wydarzeń w Chicago w Stanach Zjednoczonych.

 Demonstracje i strajki w Chicago w 1886 roku i później były spowodowane fatalnymi warunkami pracy, niskimi płacami i dwunastogodzinnym dniem pracy. Ludzie pracy dążyli do wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

    Dla PPS tak jak i dla innych partii lewicowych, związków zawodowych i organizacji zrzeszających pracowników 1 Maja to wielkie święto wpisane od ponad 100 lat w tradycje PPS i polskiej lewicy.

    Dziś w Polsce nie musimy walczyć o 8-godzinny dzień pracy. To ustalił już rząd Ignacego Daszyńskiego 7 listopada 1918 roku. Jednak jest wiele spraw, które powinny być ustawowo uregulowane. Dotyczy to wielu praw pracowniczych, praw społecznych i praw obywatelskich. To zadania walki stojące przed ludźmi pracy!

    Były i są nadal siły pragnące zawłaszczyć etos robotniczego święta wraz z socjalistyczną ideą ustroju sprawiedliwego państwa. PPS przeciwstawia się manipulacjom obecnie rządzących, którzy cynicznie głoszą hasła społeczne zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa w celu utrzymania władzy. Jako socjaliści nie zgadzamy się też na utożsamianie patriotyzmu, który stanowi integralną część polskiej myśli socjalistycznej z nacjonalizmami i ksenofobiami propagowanymi przez środowiska prawicowe!

   Społeczeństwo polskie znajduje się pod rosnącą presją władz państwowych i interesów wielkiego kapitału międzynarodowego. Nie pozwólmy na przekształcanie państwa demokratycznego w państwo totalitarne. Nie pozwólmy na dominację kapitału nad interesami społeczeństwa.

     W roku bieżącym świętujemy 1 Maja w warunkach ograniczenia naszych praw przez ustawy związane ze zwalczaniem COVID-19. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, musimy się z tym pogodzić. Jednak nie wolno nam, socjalistom zapomnieć o naszym święcie. Upamiętniajmy je, tak jak możemy. To szczególnie ważne w czasie, kiedy kapitalizm w neoliberalnym wydaniu pokazał swoje antypracownicze oblicze, gdy prawicowy rząd troszczy się o posiadaczy kapitału, a zapomina o rzeczywistych twórcach dochodów państwa - o pracownikach.

    1 Maja jest radosnym świętem o głębokiej tradycji i wielkich wartościach społecznych. Organizujmy nasze święto z myślą o tradycji i przyszłości.

 NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA!

Jeszcze nie opadło wzburzenie po orzeczeniu TK w spawie prawa do terminacji ciąży, a już mamy kolejny haniebny wyrok w sprawie kadencji RPO.

TK stwierdził niekonstytucyjność ustawy mówiącej o funkcjonowaniu RPO do czasu powołania jego następcy. Wyrok został orzeczony przez skład sędziowski budzący wątpliwości prawne i moralne. Skutki tego orzeczenia mogą pozbawić nas jednego z ostatnich organów broniących nas obywateli przed opresją ze strony państwa, do czasu wyboru następcy RPO, a nie zanosi się na to w najbliższym czasie.

Może natomiast dojść do powołania przez prawicę jakiejś formy funkcji komisarycznej z pominięciem Senatu RP. Planowana przez prawicę znowelizowana ustawa może eliminować rolę senatu.

Nie ma na to zgody!

RPO jest wybierany przez sejm za zgodą Senatu. Tak stanowi Konstytucja!

Nie ma też zgody na TK zależny od jednej opcji politycznej, na wadliwie powoływanych sędziów i wyroki sprzeczne treścią i duchem Konstytucji RP.

 

Przewodniczący Rady Naczelnej PPS
Senator Wojciech Konieczny