Aktualności komunikaty

Odbyła się Konwencja Lewicy - “Przyszłość jest teraz”. Mogliśmy ją obserwować w mediach społecznościowych. Jak informują nas liderzy klubu Lewicy jest pierwszą z serii spotkań poświęconych najważniejszym sprawom naszego społeczeństwa

PPS z zaniepokojeniem obserwuje proces wyłaniania kandydata na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W pierwszej fazie obóz rządzący nie był w stanie wyłonić swojego, niezależnego od partyjnych układów, kandydata a jedynie skupiał się na zablokowaniu bardzo dobrej kandydatury pani Zuzanny Rudzińskiej - Bluszcz popieranej przez organizacje pozarządowe. Obecnie proponuje kandydaturę dr hab. Piotra Wawrzyka, wiceministra spraw zagranicznych, posła na Sejm z nominacji PiS. Kandydatura ta to zaprzeczenie roli jaką pełni RPO. Rzecznik musi służyć wszystkim obywatelom i wykazywać się doświadczeniem w obronie praw obywatelskich. To on ma być dla nas, obywateli, instancją, która będzie bronić naszych praw przed zakusami różnych władz, i tych rządowych i tych lokalnych tak, aby ich działanie nie mogło nas skrzywdzić.

Prezydium RN spotkało się na swoim cyklicznym posiedzeniu 6 lutego. Z uwagi na pandemię spotkanie miało ograniczony charakter. Głównym tematem posiedzenia było określenie kierunku najbliższych działań partii i przegotowanie materiałów dla RN PPS, której posiedzenie planowane jest na keircień 2021 vroku.

Prezydium zajęło stanowisko w sprawie wyboru Kandydata na stanowisko RPO

Towarzysze skupili się na tematacie niezbędnych przygotowań do XLIV Kongresu partii. Szczegółowo omawiano oczekiwany kierunek rozwoju organizacji młodzieżowej PPS. Zapoznali się także z sytuacją finansową partii.

BP PPS

31 stycznia 2005 roku, zmarł w Warszawie Jan Mulak, polityk, dziennikarz, sportowiec, teoretyk sportu, trener kadry państwowej, twórca polskiego „Wunderteamu” lekkoatletycznego lat 50. i 60., senator i marszałek senior Senatu III kadencji.
Do śmierci był Honorowym Przewodniczącym PPS.

 Znajdziesz nas           Teeeter PPS                 OKW na FB