CKW informuje, że wydawany i rozpowszechniany nielegalnie i bezprawnie przez Pana Edmunda Szopkę „Tydzień Robotnika” nie jest w żadnym stopniu związany z Polską Partią Socjalistyczną, a wyrażane w nim poglądy są osobistymi poglądami autora, nie podzielanymi przez członków PPS.

 

CKW PPS

Przypominamy, że w dniu 10.03.2018 w naszym lokalu w Warszawie, Al. Niepodległości 161

odbędzie się Konferencja Programowa.

Podstawą do dyskusji będzie Projekt Programu rozesłany do członków Rady Naczelnej przed posiedzeniem w dniu 10 stycznia, a także zamieszczony na stronie internetowej PPS.

Członkowie RN, zgodnie z uchwałą podjętą w dniu 10 stycznia, zobowiązani byli do rozpowszechnienia tekstu wśród członków Partii.

W konferencji może wziąć udział każdy członek PPS.

 

Przewodniczący Komisji Programowej

Mirosław Nizielski

CKW informuje, że rozpowszechniana przez Edwarda Szopkę informacja o tworzeniu Koalicji Wyborczej Niepodległościowej Centrolewicy Polskiej nie została uzgodniona z Polską Partią Socjalistyczną, a członkowie PPS umieszczeni na wstępnej liście kandydatów tej koalicji nie wyrażali zgody na umieszczenie ich na tej liście.

W dniu 10 lutego 2018 roku obradowała Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej. Podjęto najbardziej aktualne problemy bieżące, m.in. aktualną sytuację polityczną w kraju, sytuację na lewicy przed wyborami i obchody 100lecia niepodległości Polski.

W dniu  17  stycznia  o  godz.  17.00   w   rocznicę  wyzwolenia  lewo-brzeżnej   Warszawy   delegacja  Okręgu  Warszawskiego  PPS  złożyła  wieniec  i  zapaliła  lampy  pamięci  pod  pomnikiem  Nike  na  Starym  Mieście.  Z  ramienia  OKW  PPS  uczestniczyły  towarzyszki :  Małgorzata  Białek  i  Krystyna  Narwicz. 

 

PROGRAM RADOMSKI

Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony na XXIV Kongresie w Radomiu dnia 2 lutego 1937 r

W  dniu  17 grudnia   o   godz.  12.12   w  Warszawie   delegacje  PPS  i  SLD  u  wejścia  do  gmachu  Zachęty  uczciły  pamięć  Gabriela  Narutowicza  w  rocznicę  haniebnego  zamachu  przez  prawicowego  ekstremistę  na   pierwszego  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polski  znanego  profesora  inżyniera  elektryka  zmuszonego  w  okresie  zaborów  do  kariery  w  Szwajcarii .   Był  w  tym  kraju   z  ramienia   socjalistów  przewodniczącym   Komitetu  Pomocy  dla  ludności  Małopolski  po  wybuchu  I  wojny światowej .   Wrócił  do   odrodzonej  Polski  budować  jako   minister  elektrownie   wodne  i  przemysł.  Wybrany  na  prezydenta  przez  Sejm  głosami   socjalistów  i   ludowców  oraz  mniejszości  narodowych  w  tym  gmachu  sztuki  -  zginął  od  kuli  awanturnika  politycznego  na  posterunku  służby  narodowi.   

 

 

R. Dzieniszewski