w dniu 1 Maja obchody miały miejsce;

o godzinie 11 złożenie wiązanek na grobach cmentarza przy ulicy lipowej w Lublinie: księdza Piotra Ściegiennego, Władysława Kunickiego, gen. Pawła Dąbka, Grobie Nieznanego Żołnierz, który w wyniku dekomunizacji został usunięty z Placu Litewskiego i dzięki staraniom wielu działaczy lewicowych został przeniesiony na Cmentarz Wojskowy przy ul. Lipowej / Białej. W uroczystości tej udział wzięło 80 do 100 osób.  Na Placu Litewskim został postawiony nowy pomnik

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom i współorganizatorom obchodów 1 Maja na Placu Grzybowskim oraz na ul. Wareckiej.

 

Cezary Żurawski
Przewodniczący OKW

W dniu 1 maja 2018 roku odbyły się w całej Polsce manifestacje organizowane przez partie lewicowe i ruch związkowy. PPS zorganizowała swoją manifestację i złożenie wieńców na Placu Grzybowskim w Warszawie. 

W dniu 14 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.
Omówiono aktualne problemy polityczne w Polsce związane m.in. z jakością demokracji, kształtowaniem reform w systemie prawnym oraz nową politykę socjalną. Zwrócono uwagę na zaostrzanie się sytuacji międzynarodowej, szczególnie na Bliskim Wschodzie, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa regionu w tym również Polski.

10.04.2018 - 8 rocznica katastrofy smoleńskiej. Zginął wówczas nasz Przewodniczący, a zarazem Przyjaciel.  Jak co roku spotkaliśmy się pod tablicą poświęconą pamięci Jerzego Szmajdzińskiego przy ul. Oporowskiej we Wrocławiu. W uroczystości upamiętniającej naszego Kolegę udział wzięli przedstawiciele SLD, Unii Pracy, reprezentanci klubów sportowych i Fundacji Jerzego Szmajdzińskiego oraz delegacja Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Pokolenia”. Spotkanie to zaszczycili  swoją obecnością byli generałowie i oficerowie. Złożyliśmy kwiaty, zapaliliśmy znicze, a Czesław Cyrul w swoim wystąpieniu powiedział, że „tej katastrofy nie byłoby, gdyby nie kłótnie pomiędzy prezydentem Kaczyńskim a ówczesnym rządem PO-PSL. Katastrofa była efektem panującego bałaganu. Po tej katastrofie PiS wykreowało fałszywą religię, która podzieliła społeczeństwo. Lewica, której człowiekiem był Jerzy Szmajdziński zapomniała w tym czasie o swojej tożsamości. Teraz płacimy za to wysoką cenę.  Teraz musimy odrabiać to, o czym zapomnieliśmy. Gdyby Jerzy żył, może byłoby inaczej. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.”

Polska Partia Socjalistyczna zgłosiła inicjatywę legislacyjną – ogłoszenie powszechnej amnestii z okazji 100 lecia niepodległości Polski. Stosowny wniosek w tej sprawie został skierowany w dniu 28 marca br. do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 10 marca 2018 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Programowa Polskiej Partii Socjalistycznej. Trzeba przypomnieć, że została ona zorganizowana w oparciu o uchwałę Rady Naczelnej i postanowienie ostatniego Kongresu PPS.