Jeśli nie zgadzasz się z obecna rzeczywistością

w której:

 • - jako pracownik traktowany jesteś prawie jak niewolnik
 • - by przeżyć  musisz korzystać z lichwiarskich  praktyk finasowych firm pożyczkowych
 • - nie jesteś partnerem banków lecz ich oszukiwanym petentem
 • - aby zachować zdrowie musisz płacić za „lepsze” leczenie
 • -Wrzucając kartkę wyborczą tracisz de facto wpływ na politykę rządzących, bo ich interes to „zawłaszczenie” państwa

Która powoduje, że:

 • - Twoje dziecko musi chodzić na religię, bo nie masz innego wyboru wpajania zasad etyki
 • -zamiast  pomocy  państwa w trudnych sytuacjach życiowych możesz liczyć tylko na jałmużnę
 • - twój zakład pracy, który  dawał stabilna pracę upadł i sprzedany został za bezcen zagranicznemu kapitałowi lub rodzimym cwaniakom
 • - „Elita” i media usiłują Ci wmówić, że Twoje życie w PRL to był wyłącznie koszmar

 

Jeśli zgadzasz się z poniższymi kierunkami działań i chciałbyś w nich uczestniczyć:

 • - przypomnienie pracodawcom i rządzącym, że to praca, a nie kapitał tworzy dobrobyt społeczeństwa i konieczne jest przywrócenie właściwych proporcji pomiędzy pracą i kapitałem
 • - przywrócenie roli pieniądza jako środka ułatwiającego wymianę towarów i usług oraz stymulującego działalność gospodarczą, a  nie samoistnego towaru będącego w obrocie spekulacyjnym
 • - rzeczywiste oddzielenie Kościoła od państwa, gdzie religia jest sprawą prywatną rodziców, a nie przedmiotem praktycznie przymusowego nauczania w szkole, a   Kościól   jest finansowany przez dobrowolne darowizny, a nie z budżetu tworzonego z powszechnych podatków
 • - uczciwy przegląd prywatyzacji gospodarki, obnażenie patologii i napiętnowanie winnych tych patologii  
 • - przywrócenie mechanizmów  demokracji bezpośredniej (bezpośredniego wpływu wyborców) w okresie miedzy wyborami

 

Przyłącz się do Polskiej Partii Socjalistycznej jako członek lub sympatyk

Jak to zrobić i co trzeba wiedzieć?

 

Statut Polskiej Partii Socjalistycznej

Art. 6

1. Członkiem Partii może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada obywatelstwo polskie. Podpisując deklarację członkowską osoba wstępująca do PPS zobowiązuje się przestrzegać zasad programowych i statutowych partii oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Przyjęcie członka dokonuje się na zebraniu organizacji PPS, w jego obecności, przy pisemnym poparciu przez dwóch członków PPS. Komitet koła lub komitet okręgu ma obowiązek, na podstawie podjętej uchwały, zgłoszenia nowego członka do ewidencji właściwej rady wojewódzkiej, która uchwałą potwierdza nadanie członkostwa i dokonuje wpisu do ewidencji.

2

3. Członkowie PPS posiadający obywatelstwo polskie, przebywający za granicą, jeśli zezwala na to miejscowe prawo, mogą organizować się w koła, zgłaszane do ewidencji Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.

Art. 7

1.Członkiem wspierającym może zostać każda pełnoletnia osoba.

2.Członków wspierających przyjmują komitety okręgowe lub rady wojewódzkie.

3.Status członka wspierającego wygasa wówczas gdy nie wywiązuje się on z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz partii.

Art. 8

1. Godność Honorowego Przewodniczącego PPS oraz Honorowego Członka PPS może otrzymać osoba, która położyła wybitne zasługi na rzecz PPS.

2. Godności tę nadaje dożywotnio Kongres PPS.

 

Skontaktuj się z nami. (Zobacz w zakładce kontakt) Dowiesz się 

gdzie jest najbliższe Koło PPS, dostaniesz deklarację i wszystkie

niezbędne informacje.

 

 

 Znajdziesz nas           Teeeter PPS                 OKW na FB