17 września 1939 roku Armia Czerwona dopuściła się agresji na Polskę, która toczyła od 1 września walkę z III Rzeszą. Na terenach okupowanych ZSRR dopuściła się zbrodni wojennych. Zamordowano 20 000 polskich oficerów, policjantów urzędników Rzeczpospolitej. Wiele setek tysięcy obywateli zostało zesłanych do łagrów lub wysiedlonych w głąb Rosji.

Zmarł Alfred Miodowicz, pierwszy Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (1984-1991), poseł na Sejm PRL IX kadencji.

Był wybitną postacią dla całego ruchu związkowego. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.

W tegorocznych obchodach  w Ewinie dopisało wszystko - rzesza przedstawicieli Polskiej Partii Socjalistycznej, w tym  przewodniczący RN PPS Wojciech Konieczny - Senator Rzeczpospolitej Polskiej, przewodniczacy RW PPS w Łodzi Wacław Hetman, przewodniczący OKR w Piotrkowie Trybunalskim Bogdan Chrzanowski, wiceprzewodniczący RN PPS i zarazem przewodniczący Koła Łódź Widzew Marek Jabłoński, przedstawicielka Stowarzyszenia im I. Daszyńskiego Monika Chowańska. Byli też przedstawiciele Porozumienia Socjalistów i Weteranów Lewicy. Nie zabrakło silnej delegacji  przedstawicieli SLD.

Rząd Zjednoczonej prawicy wykonał kolejny krok w kierunku przyzwyczajania obywateli do wprowadzania rozwiązań prawnych służących, wg rządu, ochronie obywateli, lecz w sposób niezgodny z Konstytucją.

Przypominamy, że zgodnie z konstytucją stan nadzwyczajny to „szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające”.

Gdy w 2020 roku wprowadzano uzasadnione i popierane przez społeczeństwo nakazy i zakazy ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się pandemii, wprowadzono je Rozporządzeniami Rady Ministrów, nie mającymi oparcia w konstytucji, co jasno oceniły sądy uchylając wiele kar administracyjnych za nie przestrzeganie tych Rozporządzeń. Niewprowadzenie wówczas stanu „stanu klęski żywiołowej” spowodowane było politycznymi kalkulacjami partyjnymi.

 Przewodniczący Rady Naczelnej PPS
Tow. Wojciech Konieczny

Jedną  z uznawanych przez nas zasad ustroju socjalistycznego jest prawo jednostki do swobodnego wyrażania swoich poglądów. Tej wolności musi towarzyszyć swobodny dostęp do informacji i poglądów innych, bez względu na to, czy podzielamy te poglądy. Narzędziem do realizacji tej zasady jest rzeczywisty pluralizm mediów. Władza nie ma prawa do zawłaszczania mediów  jak to zrobiono z telewizją publiczną, ale nie ma tez prawa likwidować lub ograniczać działalność mediów głoszących  nieuzgodnione z nią poglądy i w jakiejkolwiek postaci  zapobiegać medialnej kontroli jej działalności.

Przewodniczący Rady Naczelnej PPS
Tow. Wojciech Konieczny

 

Amerykanie wraz sojusznikami z NATO wkroczyli do Afganistanu w 2001 r. Głównym celem interwencji wojskowej była walka z terroryzmem i likwidacja „Al-Ka’idy” odpowiedzialnej za zamach WTC (11 Września 2001) oraz doprowadzenie do przemian politycznych które wyeliminowałyby wpływ organizacji terrorystycznych. Polski Kontyngent wojskowy działał na terenie Afganistanu od 2002 d0 2014 w ramach OEF i ISAF. Po roku 2014 pozostało kilkuset żołnierzy (logistyka, doradztwo) w ramach misji RSM.

W województwie łódzkim uczciliśmy 101 rocznicę zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej.

W Piotrkowie Trybunalskim hołd poległym oddał wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej tow. Bogdan Chrzanowski, który wraz z przedstawicielami miasta, piotrkowskimi stowarzyszeniami i organizacjami złożył wiązankę na Grobie Nieznanego Żołnierza.

OKW PPS Warszawa nadzorowało tegoroczne obchody Powstania warszawskiego. W tym roku rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego wypadła w niedzielę. Spowodowało to większą frekwencję publiczności, różnych stowarzyszeń, władz państwowych i lokalnych, służb oraz reprezentacji politycznych.