PPS z zaniepokojeniem obserwuje proces wyłaniania kandydata na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. W pierwszej fazie obóz rządzący nie był w stanie wyłonić swojego, niezależnego od partyjnych układów, kandydata a jedynie skupiał się na zablokowaniu bardzo dobrej kandydatury pani Zuzanny Rudzińskiej - Bluszcz popieranej przez organizacje pozarządowe. Obecnie proponuje kandydaturę dr hab. Piotra Wawrzyka, wiceministra spraw zagranicznych, posła na Sejm z nominacji PiS. Kandydatura ta to zaprzeczenie roli jaką pełni RPO. Rzecznik musi służyć wszystkim obywatelom i wykazywać się doświadczeniem w obronie praw obywatelskich. To on ma być dla nas, obywateli, instancją, która będzie bronić naszych praw przed zakusami różnych władz, i tych rządowych i tych lokalnych tak, aby ich działanie nie mogło nas skrzywdzić.

Prezydium RN spotkało się na swoim cyklicznym posiedzeniu 6 lutego. Z uwagi na pandemię spotkanie miało ograniczony charakter. Głównym tematem posiedzenia było określenie kierunku najbliższych działań partii i przegotowanie materiałów dla RN PPS, której posiedzenie planowane jest na keircień 2021 vroku.

Prezydium zajęło stanowisko w sprawie wyboru Kandydata na stanowisko RPO

Towarzysze skupili się na tematacie niezbędnych przygotowań do XLIV Kongresu partii. Szczegółowo omawiano oczekiwany kierunek rozwoju organizacji młodzieżowej PPS. Zapoznali się także z sytuacją finansową partii.

BP PPS

31 stycznia 2005 roku, zmarł w Warszawie Jan Mulak, polityk, dziennikarz, sportowiec, teoretyk sportu, trener kadry państwowej, twórca polskiego „Wunderteamu” lekkoatletycznego lat 50. i 60., senator i marszałek senior Senatu III kadencji.
Do śmierci był Honorowym Przewodniczącym PPS.

Warszawa 2021-01-30

Polska Partia Socjalistyczna w sprawie opublikowanego przez TK uzasadnienia do wyroku TK w sprawie „niekonstytucyjności prawa do aborcji w wypadku ciężkiego uszkodzenia płodu" oraz publikacji w Dz. U co czyni go prawem, stoi na stanowisku, iż narusza to zasady dobrego prawodawstwa, jest sprzeczne z zasadą supremacji praw człowieka i obywatela.

Obchodzimy dzisiaj 76 rocznicę Wyzwolenia Łodzi. Jest to dla naszego miasta, jego historii i mieszkańców data ważna i bardzo  znacząca.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego IPN wszczął procedurę likwidacji pomnika Jana Martyniaka, członka GL-WRN, w miejscowości Jaworzno. Wszystko wskazuje na to, że „historycy” z IPN nierozróżnianą GL WRN (Gwardia Ludowa PPS) o GL powołanej przez PPR.

W związku z tą bezprocentową próbą dyskredytacji historii Polskiej Partii Socjalistycznej towarzysz Przewodniczący RN PPS senator Wojciech Konieczny, zwrócił się z następującym pismem do pana dr Andrzeja Sznajdera Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach:

 

Zgodnie z regulaminem OM PPS po roku od ostatnich wyborów, 13.01.2021 zorganizowane zostały ponowne wybory na kolejną, trzecią już kadencję Zarządu. W związku z planowaną restrukturyzacją organizacji, od tej kadencji Zarząd składa się z siedmiu osób.

Życzymy wszystkim pomyślności i szczęśliwego Nowego 2021 Roku.

Polska Partia Socjalistyczna