W dniu  17  stycznia  o  godz.  17.00   w   rocznicę  wyzwolenia  lewo-brzeżnej   Warszawy   delegacja  Okręgu  Warszawskiego  PPS  złożyła  wieniec  i  zapaliła  lampy  pamięci  pod  pomnikiem  Nike  na  Starym  Mieście.  Z  ramienia  OKW  PPS  uczestniczyły  towarzyszki :  Małgorzata  Białek  i  Krystyna  Narwicz. 

 

PROGRAM RADOMSKI

Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony na XXIV Kongresie w Radomiu dnia 2 lutego 1937 r

W  dniu  17 grudnia   o   godz.  12.12   w  Warszawie   delegacje  PPS  i  SLD  u  wejścia  do  gmachu  Zachęty  uczciły  pamięć  Gabriela  Narutowicza  w  rocznicę  haniebnego  zamachu  przez  prawicowego  ekstremistę  na   pierwszego  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polski  znanego  profesora  inżyniera  elektryka  zmuszonego  w  okresie  zaborów  do  kariery  w  Szwajcarii .   Był  w  tym  kraju   z  ramienia   socjalistów  przewodniczącym   Komitetu  Pomocy  dla  ludności  Małopolski  po  wybuchu  I  wojny światowej .   Wrócił  do   odrodzonej  Polski  budować  jako   minister  elektrownie   wodne  i  przemysł.  Wybrany  na  prezydenta  przez  Sejm  głosami   socjalistów  i   ludowców  oraz  mniejszości  narodowych  w  tym  gmachu  sztuki  -  zginął  od  kuli  awanturnika  politycznego  na  posterunku  służby  narodowi.   

 

 

R. Dzieniszewski

W dniu 9 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyła się sesja naukowa „125 lat Kongresu Paryskiego i powstania Polskiej Partii Socjalistycznej”. Organizatorem sesji była Komisja Historyczna RN PPS. 

 Delegacja Okręgowego Komitetu PPS w Warszawie w składzie tow. Mirosław Nizielski – przewodniczący CKW PPS, tow. Ryszard Dzieniszewski sekretarz RN PPS, tow. Andrzej Ziemski przewodniczący Komisji Historycznej PPS złożyła w dniu 5 grudnia wieniec pod pomnikiem Józefa Klemensa Piłsudskiego ps. „Wiktor” - jednego z pierwszych przywódców PPS i głównego twórcy odrodzonego Państwa Polskiego na placu jego imienia w 150 rocznicę urodzin. Wieniec według kompozycji przewodniczącej CKR PPS tow. Małgorzaty Białek. Tak się składa, że wszyscy ci towarzysze to absolwenci Politechniki Warszawskiej z czasów PRL. Ryszard Dzieniszewski

19 listopada Okręg Warszawa partii Razem zorganizował zgromadzenie na Placu Grzybowskim przy Kamieniu PPS w Warszawie poświęcone 125 rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej.

Wystawę „O niepodległość i sprawiedliwość społeczną”, zorganizowaną w związku z w 125 rocznicą powstania Polska Partia Socjalistyczna, można już oglądać przed Urzędem Dzielnicy Warszawa Żoliborz przy ul. Słowackiego 6/8.

Ekspozycja będzie dostępna od 10 listopada do 10 grudnia 2017 r.

ZPRASZA Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne Warszawa w Europie

Długoletni Przewodniczący Koła PPS w Pow. Łęczyckim woj. Łódzkie. Z wykształcenia socjolog, działacz samorządowy i spółdzielczości mieszkaniowej, mąż i ojciec Rodziny.

Od lat dziewięćdziesiątych ub. stulecia związany z ruchem socjalistycznym naszego województwa, był członkiem Rady Naczelnej PPS w l. 2011-2013. i członkiem władz wojewódzkich partii do chwil ostatnich.

Uroczystość pogrzebowa z udziałem Jego licznych przyjaciół odbyła się na cmentarzu w Łęczycy dn. 09. listopada br.