RN PPS ustala opłaty kongresowe delegatów w następującej postaci:

1.     Wysokość składki delegatów z Warszawy ustala się na 100 złotych.

2.     Wysokość składki pozostałych delegatów ustala się na 50 złotych.

3.     Składkę należy wnieść do 31 stycznia 2022 roku na konto bankowe PPS lub w formie gotówkowej do odpowiedniej Rady Wojewódzkiej PPS.

4.     Rada Wojewódzka jest zobowiązana do przekazania składek kongresowych niezwłocznie do CKW PPS.

5.     Rada Naczelna zobowiązuje Rady Wojewódzkie do poinformowania kandydatów na delegatów o konieczności zapłacenia składki kongresowej.