Komitet Okręgowy PPS w Płocku
Przewodniczący: Tadeusz Pankowski