Uchwała Rady Naczelnej Polskiej Parii Socjalistycznej

w sprawie reaktywacji organizacji Młodzieżowej

podjęta w dniu 31 sierpnia 2019 roku

 

 

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej podejmuje uchwałę o reaktywacji Organizacji Młodzieżowej. Ramy organizacyjne i zasady współpracy z Partią będzie określał Centralny Komitet Wykonawczy. Regulamin oraz zasady funkcjonowania zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej.

Rada Naczelna upoważnia towarzyszy:

  1. Gabriel Karczewski
  2. Bartosz Sieniawski
  3. Bogusław Halski–Pionka

do prac organizacyjnych i rejestracji kandydatów do organizacji młodzieżowej.