Warszawa dn. 20.07.2019 

 

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej przyjmuje z zadowoleniem fakt powstania Koalicji Lewicowej do wyborów parlamentarnych w 2019.

RN, w oparciu o art. 46 pkt 2 Statutu Partii podejmuje decyzję o przystąpieniu do nowej koalicji.

RN upoważnia  prezydium i sztab wyborczy do uzgodnienia warunków udziału w wyborach.

Przewodniczący RN PPS

(Wojciech Konieczny)