materiał akceptowany przez Radę Naczelną PPS

na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2016 roku

 

    W minionym ćwierćwieczu i w Polsce i na całym ziemskim globie zaszły istotne procesy, które są określane jako globalizacja. Wiele spraw natury społecznej, politycznej, a  przede wszystkim natury ekonomicznej ma obecnie zasięg globalny.

   Rozpad Związku Radzieckiego i zakończenie zimnej wojny stworzyło warunki do dominacji kapitalizmu na świecie z USA jako samodzielnym przywódcą ekonomicznym, politycznym i militarnym.

   Umacnianie dominacji kapitalizmu wymaga unicestwienia ideologii innych niż kapitalizm. Propagatorzy kapitalizmu odnieśli znaczne sukcesy w Europie, a szczególnie w dawnych państwach Demokracji Ludowej. Socjalizm – nie mówiąc już o komunizmie – jest w mediach przedstawiany jako ustrój nie tylko nieefektywny ekonomicznie, ale też jako ustrój  totalitarny - uprawiający terror wobec ludzi pracy.

   Współczesny kapitalizm jest przedstawiany jako „samo dobro”, a socjalizm jako „samo zło”. To nie jest prawda. O tym muszą mówić polscy socjaliści i ich partia.

  Minęło ćwierć wieku panowania kapitalizmu w Polsce i w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Jest więc pora aby dokonać oceny tego okresu. 

 

Rada Wojewódzka PPS w pełni popiera  inicjatywę  Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w sprawie budowy kolejnych stopni wodnych w ramach Kaskady Dolnej Wisły. 

     Pomysł ten i koncepcje realizacji w różnych formach zgłaszano jeszcze w latach 30-tych XX wieku. Już wówczas wybitni Polacy  uważali,że najlepszą i najtańszą jest energia  elektryczna  uzyskiwana z wykorzystania naturalnych i nietoksycznych źródeł. Wiele środowisk naukowych popiera tę koncepcję  nadal i uważa , że jest ona również najzdrowsza dla  obecnych i następnych pokoleń.

Miliony Polaków zostały skazane po 1989 roku na biedę i bezrobocie, na emigrację za chlebem, na zależność od obcego kapitału. Wprowadzenie baz amerykańskich do Polski – jak głosi propaganda – ma być wyrazem wolności w przeciwieństwie do dawnej obecności wojsk radzieckich u nas.

Według zaproponowanego przez PiS projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, stolica miałaby się stać metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującego 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa, tj. obecne miasto stołeczne Warszawa, składająca się z 18 dzielnic. Projekt ten spotkał się z szeroką krytyką mieszkańców stolicy, jak również samorządowców z gmin ościennych.