Stanowisko

Komitetu Okręgowego PPS w Warszawie

w sprawie reprywatyzacji i prywatyzacji nieruchomości i gruntów

przyjęte na posiedzeniu w dniu 31. 10. 2017 r.

 

     W 1918 roku, gdy powstawała Niepodległa Polska, nieruchomości i grunty pozostające bez właścicieli przechodziły na własność samorządów lub państwa. Nie było „prywatyzacji i reprywatyzacji”. Józef Piłsudski miał powiedzieć właścicielom nieruchomości i ziemianom: „Niczego nie dostaniecie!”. I nie dostali.

     Po 1990-tym roku nastąpiła w Polsce restauracja kapitalizmu w jego szczególnie brutalnym neoliberalnym wydaniu. Istotnym jej elementem jest „prywatyzacja i reprywatyzacja” majątku społecznego.

     PPS uważa wszystkie akty prywatyzacji i reprywatyzacji wydane po 1990 roku za bezprawne. Są to działania na szkodę społeczeństwa i państwa polskiego. Nieruchomości i grunty, które przed 1990 rokiem były własnością samorządów lub państwa pozostają ich własnością! Bezprawne prywatyzacje i reprywatyzacje muszą być unieważnione!

     Samorządy i państwo mogą dzierżawić nieruchomości i grunty. Mogą tworzyć spółki z kapitałem społecznym w formie nieruchomości. Jednak przede wszystkim nieruchomości komunalne mają zapewnić dach nad głową biedniejszej części Polaków. Dziś są to w większości emeryci i renciści.

     To co społeczeństwo zbudowało i to czego używa należy do społeczeństwa!

Wyrażamy swój głęboki sprzeciw wobec ostatnich wydarzeń w Katalonii, gdzie prawicowy rząd hiszpański Mariano Rojoya użył zmasowanych sił policyjnych i specjalnych dla spacyfikowania pokojowych manifestacji  ludności Katalonii. W wyniku tych wydarzeń setki osób doznało urazów fizycznych i psychicznych. Takie sytuacje nie mogą mieć miejsca w nowoczesnej Europie.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości podmioty uczestniczące w Warszawskich Spotkaniach Lewicy składają serdeczne życzenia i gratulacje wszystkim spółdzielcom warszawskim.

 

Materiał przyjęty przez RN PPS w dniu 4 lutego 2017 roku

 

#   Na polskiej ziemi – po prawie dwudziestopięcioletniej przerwie - znów stacjonują obce wojska aby walczyć z „rosyjskim imperializmem”. W odpowiedzi na to działanie w Polskę wymierzone są rosyjskie rakiety z ładunkami jądrowymi, a rosyjskie siły konwencjonalne są gotowe do odparcia ewentualnego ataku z zachodu. Polska, podobnie jak wcześniej Ukraina, została użyta instrumentalnie przez USA do tworzenia struktur politycznych i militarnych skierowanych przeciwko Rosji. Rządzący Polską wykazując ogromną wrogość wobec Rosji – fobię antyrosyjska – realizują politykę: wrogów mamy blisko, a przyjaciół daleko. Polska już nie jest państwem niepodległym – jest wasalem USA.