LIST OTWARTY DO SPÓŁDZIELCÓW WARSZAWY

z  okazji  Międzynarodowego  Dnia  Spółdzielczości

 

                                          Szanowni Spółdzielcy !

 

           W  imieniu  Okręgowego  Komitetu  Warszawskiego  Polskiej  Partii  Socjalistycznej składamy   Wam   najlepsze  życzenia  z   okazji  zbliżającego   się

                    

Międzynarodowego   Dnia    Spółdzielczości

 

      Wyrażamy  wielki  szacunek  i  uznanie   dla  polskich  spółdzielców,   że  pomimo  tak  trudnych   i  niesprzyjających  warunków   wynikających   z   neoliberalnego   dogmatu  wyższości   własności  prywatnej  nad  społeczną ,   w  jakich  działają  przez  minione  dwadzieścia  pięć  lat,   spółdzielczość  rozwija  się  i  realizuje   swoją   misję  gospodarczą  oraz  społeczną.

 

      Święto  to  jest szczególnie dla  nas  istotne z  powodu jedności celów  i  historycznej ponad  120  letniej  współpracy.       W   tym  kontekście  nie  sposób nie  wspomnieć  tu   o wybitnych  socjalistach   i  spółdzielcach   -  Abramowskim ,  Nowickim,  Szwalbe   oraz  założonej  przez  PPS   -  WSS  SPOŁEM   i  Warszawskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej,  a  także  o  zaangażowaniu   wielu  naszych  członków  w  różne  branże   ruchu  spółdzielczego.

      Polska  Partia  Socjalistyczna odwołując  się  do  założeń  swego programu gospodarczego   stwierdza, iż potrzebne jest kompleksowe wspieranie sektora własności spółdzielczej będącego jednocześnie szkołą obywatelskiej odpowiedzialności.   

   Spółdzielczość jest nie tylko oryginalną metodą demokracji,  ostatnio  degradowanej, rozwiązywania społeczno-gospodarczych problemów społeczeństwa bez dominacji i wyzysku, lecz również demokratyczną formą wytwarzania zysku,  służącego  społeczeństwu. Uczestnicząc w rynkowej konkurencji łagodzi jej niekorzystne skutki społeczne. Opierając się na solidarności ludzi niezamożnych wykazuje swoją wszechstronność.  Może się stać ponownie niezmiernie ważnym elementem poprawy sytuacji ekonomicznej ludzi aktywnych, choć niezamożnych i nie mogących sprostać finansowemu dyktatowi wielkich korporacji przemysłowych czy  handlowych oraz innych grup nacisku. Dla  inwalidów  spółdzielczość  jest  czasem  jedynym  ratunkiem  przed  wykluczeniem  społecznym  i   zdrowotnym .

 OKW PPS deklaruje chęć zacieśnienia współpracy z  warszawskim ruchem spółdzielczym na rzecz   obrony  i   umocnienia społecznych form własności w Stolicy.

    Życzymy Wam aby sektor spółdzielczy dynamicznie się rozwijał, zaskakiwał innowacyjnością  i prospołecznym  podejściem  Warszawiaków. Wasz   sukces   gospodarczy  i  zawodowy,   na  wzór  pozycji   silnego  ruchu  spółdzielczego  kilku  krajów  Unii  Europejskiej,   będzie  też  naszym  sukcesem