Polska Partia Socjalistyczna stanowczo protestuje przeciwko naruszaniu autonomii uczelni, a więc łamaniu artykułu 227 ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Fakt taki miał miejsce 11 maja w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie. Policja wkroczyła na teren uczelni i przerwała seminarium naukowe poświęcone filozofii społecznej Karola Marksa i jej konsekwencjom. Jest to cofnięcie Polski do czasów „utrwalania władzy ludowej”. Jest to próba zastraszenia społeczności akademickiej.

   Polska Partia Socjalistyczna stanowczo protestuje przeciwko ograniczaniu wolności badań naukowych. W dniu 5 maja bieżącego roku minęła dwusetna rocznica urodzin Karola Marksa. Karol Marks był wielkim filozofem i ekonomistą, socjologiem i historykiem. Ma trwałe miejsce we współczesnej filozofii i ekonomii. Można go nie lubić i się z nim nie zgadzać ale nie można zabronić badań jego dorobku naukowego.

  Działania policji były nie tylko łamaniem prawa o szkolnictwie wyższym, ale też bezpośrednim atakiem na uczelnianą autonomię i samorządność, a przede wszystkim naruszeniem konstytucyjnej wolności naukowej. Łamanie tych praw, utrwalonych także długoletnią tradycją, jak również próba zastraszenia środowiska naukowego, wymaga zdecydowanych decyzji administracyjnych wobec funkcjonariuszy publicznych odpowiedzialnych za zaistniałą sytuację.

 

Koło Akademickie PPS w Warszawie

Warszawa, 21 maja 2018 r.