Stanowiska RN

 Szanowny Panie Ministrze, Profesorze,  Doktorze

Przez ostatnie dwa miesiące znaczna część naszego społeczeństwa obdarzyła Pana olbrzymim zaufaniem. Polacy poszukują wiedzy u ekspertów bo chcą postępować racjonalnie w interesie całego społeczeństwa.

W nocy z piątku na sobotę 28 marca 2020 roku przeprowadzono w  sejmie głosowanie nad formą pomocy gospodarczej na czas epidemii. Oficjalne informacje określają wartość pomocy na 212 mld złotych ale wartość ta może być iluzoryczna. Duża część z tej kwoty jest odroczeniem w czasie należności albo zostanie wydatkowana w przyszłych latach. Partie Prawo i Sprawiedliwość wraz z Platformą Obywatelską zaofiarowały bankom 70 mld złotych pomocy a pracownikom zasiłki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Fundusz ten posiada obecnie 640 mln złotych. Najprawdopodobniej nie wystarczy to nawet na 3 miesiące działania tarczy. Przewidziane są pewne środki z budżetu państwa i z ZUS dla przedsiębiorstw, które straciły podczas epidemii więcej niż 15% przychodów. Budżet wyłoży 40% wynagrodzenia, 40% zapłaci pracodawca, a pozostała 20% zostanie pracownikowi po prostu odebrana.

Stanowisko Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w swoim wystąpieniu w Senacie wyraził jasno jak PiS pojmuje funkcjonowanie sądownictwa w Polsce. Wg. jego słów do Krajowej Rady Sądownictwa desygnowano sędziów sprzyjających pomysłom PiS na  model sądownictwa w Polsce. Stwierdzenie w stosunku do opozycji, że jak wygracie wybory to desygnujecie swoich sędziów dobitnie podkreśliło zamiar skrajnego upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ponieważ to KRS decyduje o wyborze i awansach sędziowskich oznacza to zamiar obsadzenia sądów własnymi sędziami.

Polska Partia Socjalistyczna wyraża swoje głębokie niezadowolenie z faktu kierowania się przez polski rząd, w prowadzonej polityce gospodarczej i społecznej, wyłącznie zasadą bieżących korzyści dla wybranych grup społecznych i grup interesu, bez uwzględniania i kosztem długofalowych interesów społeczeństwa.

Lewica po wyborach parlamentarnych 2019 roku

Polska Partia Socjalistyczna z radością i nadzieją przyjmuje do wiadomości wyniki wyborów do parlamentu. Lewica ma swoją reprezentację w sejmie i senacie. To wynik nie tylko 4 lat odkrywania na nowo wartości lewicowych. To także wynik zjednoczenia wysiłków 3 głównych partii lewicowych, do których dołączyła Polska Partia Socjalistyczna.

Wyborcy uwierzyli w szanse wyborcze lewicy i wybrali 49 posłów z listy lewicy oraz 2 senatorów. Polska Partia Socjalistyczna ma swój udział w tym zwycięstwie.

Zapadły już pierwsze decyzje po wyborach. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Wiosna Roberta Biedronia połączą się. W sejmie powstał koalicyjny klub parlamentarny Lewicy zrzeszający posłów i senatorów wszystkich partii lewicowych a więc Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiosny Roberta Biedronia, Lewicy Razem i Polskiej Partii Socjalistycznej. W senacie liczymy na utrzymanie większości przez opozycję demokratyczną mimo wielu zabiegów politycznej korupcji przez partię rządzącą.

Rozpoczyna się nowa kadencja parlamentu. Członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej są przekonani, że stanie się ona początkiem zdobycia większości głosów w kolejnych wyborach dzisiejszej opozycji pod ideowym i politycznym kierownictwem partii lewicy. Aby tak się stało konieczne jest zachowanie wielonurtowości ideowej przy politycznej współpracy lewicy. Owe idee powinny przekładać się na poselskie i obywatelskie inicjatywy legislacyjne. Polska Partia Socjalistyczna jest gotowa do wzięcia udziału w wypracowaniu bieżącego programu lewicy.

Rada Naczelna PPS jest przekonana, że zmieniona sytuacja polityczna wymaga zwołania III Kongresu Lewicy w przeciągu kilku miesięcy. Kilka tysięcy zwolenników lewicy nada medialny i organizacyjny impuls dla dalszej pracy. Od sposobu współpracy odnowionego SLD, Razem, PPS, UP oraz mniejszych partii i stowarzyszeń zależy autentyczność programowa formułowanego programu a więc także stopień utożsamiania się wyborców lewicy z lewicowymi partiami. Kongres powinien na nowo zdefiniować rolę i zadania Rady Dialogu i Porozumienia.