Kolejny raz przekonujemy się, że Prawo i Sprawiedliwość, krytykując rządy Platformy Obywatelskiej, „twórczo” rozwija jej neoliberalne pomysły.

Zdrowie to podstawowa potrzeba społeczna, a jej zaspokojenie powinno podlegać kryterium „non profit”. Tylko wtedy możliwa jest realizacja gwarantowanego konstytucyjnie powszechnego dostępu do  opieki zdrowotnej.

Platforma Obywatelska uczyniła wiele dla komercjalizacji służby zdrowia opierając ten proces na podmiotach prywatnych, nie  włączyła jednak  podmioty publiczne służby zdrowia w system, w którym dominuje  kryterium zysku.

Najnowsze pomysły Ministra Zdrowia wprowadzające częściową odpłatność za wizytę u lekarza i w publicznych szpitalach i dwa systemy dostępu do usług: płatny z preferencjami terminu oczekiwania na zabieg i dotychczasowy z wydłużającymi się w ten sposób terminami oczekiwania, to początek końca publicznej służby zdrowia. Kryterium zysku dla borykających się z problemami finansowymi szpitali publicznych, stanie się nadrzędne nad podstawowym celem zapewnienia powszechnej opieki medycznej. Gdy lekarz staje się przedsiębiorcą, trudno dziwić się, że kryterium zysku przeważa nad przysięgą Hipokratesa.

Publiczne placówki zdrowia finansowane są przez całe społeczeństwo w formie składki na Narodowy Fundusz Zdrowia oraz podatków.

Polska Partia Socjalistyczna ocenia, że problemy służby zdrowia są jedynie elementem walki politycznej  poszczególnych partii, które traktują ochronę zdrowia, personel i pacjentów jako łatwy do manipulowania obszar życia społecznego.

Brakuje prawdziwej, strukturalnej reformy, która wymaga  nakładów finansowych, wielu zmian ustawowych i czasu, ale jedynie zwiększenie środków przeznaczonych na ochronę zdrowia może zatrzymać proces rozkładu tej dziedziny życia społecznego w Polsce. Zamiast obniżać podatki najbogatszym należy przeznaczyć większe środki na poprawę stanu ochrony zdrowia.

Również pracobiorcy muszą zrozumieć, że zdrowe społeczeństwo, to także zdrowi pracownicy, a w konsekwencji większa wydajność pracy i większe zyski. Zrozumiało to wiele koncernów zagranicznych, które zapewniają swoim pracownikom (także w Polsce) dodatkowy dostęp do usług medycznych. Należy ustawowo przywrócić przemysłową służbę zdrowia, finansowaną przez pracodawców.