Polska Partia Socjalistyczna stanowczo potępia wszelkie objawy nietolerancji, bez względu na okoliczności jej wystąpienia. Nic nie usprawiedliwia ataku na spokojnie i zgodnie z prawem protestujących ludzi. Każdy w Polsce ma prawo do wyrażania swoich poglądów w sposób swobodny, bez lęku i jakichkolwiek przeszkód.

 Każdy, kto próbuje zakłócić przebieg legalnych, przebiegających zgodnie z prawem demonstracji powinien spotkać się z ostrą reakcją organów państwa, ponieważ rolą państwa jest również ochrona społeczeństwa demokratycznego. 

 Ta reakcja, ta ochrona wobec wydarzeń z 20-go lipca w Białymstoku była niewystarczająca.
Nie zgadzamy się na uprawianie polityki ,,symetryzmu", agresorzy łamiący prawo byli po jednej stronie.

 Uważamy, że próby usprawiedliwiania, argumenty o rzekomo prowokacyjnym charakterze Marszu Równości, próby manipulacji w tym zakresie są niedopuszczalne.

 Wzywamy instytucje państwa do aktywnej walki z wszelkimi formami dyskryminacji
i nietolerancji. To zło w naszej części Europy powinno być szczególnie szybko i bezwzględnie wyplewione.

 Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Sądu o zakazie rozpowszechniania naklejek ,,Strefa wolna od LGBT". Nie możemy pozwolić, aby słynąca niegdyś z tolerancji Polska stała się krajem, który nie szanuje i nie wspiera swoich obywateli, bez względu na kolor skóry, pochodzenie, wyznanie czy orientację seksualną!

 TAK dla równości, tolerancji, wolności!

NIE dla rasizmu, nietolerancji i ksenofobii!

 

Polska Partia Socjalistyczna
Rada Naczwlna

 

Przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej 

Wojciech Konieczny

 

Białystok 28.07.2019 r.