Dzięki głosom PiS, Kukiz15 i Konfederacji skierowany został do dalszych prac obywatelski projekt ustawy „Stop LGBT” autorstwa Kai Godek oraz Fundacji Życie i Rodzina. Po raz kolejny narodowo-katoliccy fundamentaliści, w imię rzekomej obrony polskich dzieci i rodzin, chcą odrzeć obywateli nie tylko z prawo do zgromadzeń czy manifestacji, ale przede wszystkim z godności i poczucia bezpieczeństwa we własnym kraju. Skandaliczne słowa sprawozdawcy nazywające społeczność LGBTQ pedofilami, spadkobiercami totalitarnych ustrojów i porównujące ją do bojówek NSDAP, które tylko czekają by dokonać “tęczowej rewolucji” pokazują, że fundamentalne wartości prawicy to pogarda i nienawiść. Te pseudo wartości odgrywają w prawicowym teatrze podwójną rolę.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie na I Mazowiecki Kongres Lewicy..

Kongres był zorganizowany wzorowo, za co należy pochwalić wszystkie osoby, które przyczyniły się do jego organizacji.
Jeśli będzie organizowany II Kongres to chcielibyśmy także w nim uczestniczyć.
 
Przewodniczący Wojewódzkiej
Mazowieckiej Rady PPS
dr Ludwik Ponto

w sprawie działalności Koła Miejskiego PPS we Wrocławiu .

 Bydgoszcz,16.05.20r.

  

 1.K-P Rada Wojewódzka PPS w Bydgoszczy    postanawia przyjąć do akceptującej wiadomości stanowisko 5 członków KM we Wrocławiu o zawieszeniu działalności w partii oraz powierzyć pełnienie obowiązków przewodniczącego tego koła  Partii i jednocześnie  upoważnić do zorganizowania wyborów zarządu  koła  i  pracy KM na okres od maja do  końca września br. Towarzyszowi Krzysztofowi FR0NIEWSKIEMU.

REGULAMIN KONKURSU
NA DZIENNIK, PAMIĘTNIK LUB WSPOMNIENIA Z LAT 1944-1989

 

§1

Postanowienia ogólne

 

  1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na dziennik, pamiętnik lub wspomnienia z 1944-1989, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem.
  2. Celem Konkursu jest zebranie zapisów losów Polaków w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wydanie ich w formie książki jako autentycznego świadectwa epoki.
  3. Podmiotem realizującym Konkurs pod patronatem Przeglądu Socjalistycznego jest Kujawsko-Pomorska Rada Wojewódzka Polskiej Partii Socjalistycznej z siedzibą przy ul. Garbary 24/1, 85-229 Bydgoszcz, zwana dalej Organizatorem.