Jeśli nie zgadzasz się z obecną rzeczywistością, w której:

 • jako pracownik traktowany jesteś jak niewolnik;
 • by przeżyć, musisz korzystać z lichwiarskich praktyk firm pożyczkowych;
 • nie jesteś partnerem banków, lecz ich oszukiwanym klientem;
 • aby zachować zdrowie, musisz płacić za „lepsze” leczenie;
 • wrzucając kartkę wyborczą, tracisz wpływ na politykę, bo interes polityków to tak naprawdę zawłaszczenie państwa.
 • twoje dziecko musi chodzić na religię, bo nie masz innego wyboru wpajania zasad etyki;
 • nie możesz liczyć na pomoc państwa w trudnych sytuacjach życiowych;
 • twój zakład pracy, który dawał stabilną pracę, został sprzedany za bezcen zagranicznemu kapitałowi lub rodzimym cwaniakom;
 • tzw. „elita” i media usiłują Ci wmówić, że Twoje życie w PRL to był wyłącznie koszmar.
   

...oraz zgadzasz się z poniższymi kierunkami działań:

 • przypomnienie pracodawcom i rządzącym, że to nasza wspólna praca tworzy dobrobyt społeczeństwa i konieczne jest przywrócenie właściwych proporcji pomiędzy pracą i kapitałem;
 • przywrócenie roli pieniądza jako środka ułatwiającego wymianę towarów i usług oraz stymulującego gospodarkę, a nie samoistnego towaru w obrocie spekulacyjnym;
 • wizja Polski, gdzie pałace biskupów nie są finansowane z naszych podatków, a religia jest sprawą prywatną;
 • uczciwy przegląd prywatyzacji gospodarki, obnażenie patologii i napiętnowanie winnych tych patologii;
 • przywrócenie mechanizmów demokracji bezpośredniej (bezpośredniego wpływu wyborców) w okresie między wyborami. 

 

Dołącz do PPS! Jakie są wymogi formalne?

 1. Zgodnie ze statutem, musisz być pełnoletni/a.
 2. Musisz mieć obywatelstwo polskie.

Tyle wystarczy. Skontaktuj się z najbliższym kołem i poproś o deklarację członkowską.

 

Załącznik

Statut Polskiej Partii Socjalistycznej [Fragmenty]

Art. 6

1. Członkiem Partii może zostać każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada obywatelstwo polskie. Podpisując deklarację członkowską osoba wstępująca do PPS zobowiązuje się przestrzegać zasad programowych i statutowych partii oraz regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Przyjęcie członka dokonuje się na zebraniu organizacji PPS, w jego obecności, przy pisemnym poparciu przez dwóch członków PPS. Komitet koła lub komitet okręgu ma obowiązek, na podstawie podjętej uchwały, zgłoszenia nowego członka do ewidencji właściwej rady wojewódzkiej, która uchwałą potwierdza nadanie członkostwa i dokonuje wpisu do ewidencji.

2

3. Członkowie PPS posiadający obywatelstwo polskie, przebywający za granicą, jeśli zezwala na to miejscowe prawo, mogą organizować się w koła, zgłaszane do ewidencji Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.

Art. 7

1.Członkiem wspierającym może zostać każda pełnoletnia osoba.

2.Członków wspierających przyjmują komitety okręgowe lub rady wojewódzkie.

3.Status członka wspierającego wygasa wówczas gdy nie wywiązuje się on z zadeklarowanych zobowiązań na rzecz partii.

Art. 8

1. Godność Honorowego Przewodniczącego PPS oraz Honorowego Członka PPS może otrzymać osoba, która położyła wybitne zasługi na rzecz PPS.

2. Godności tę nadaje dożywotnio Kongres PPS.